Epic Agility is opgericht door Jeroen Molenaar, die uitgebreide en gedegen ervaring opdeed met Agile werken en – coachen. Zo vervulde hij onder andere een grote rol bij de Agile transformatie bij ING.

Jeroen was bij de Agile transformatie van ING verantwoordelijk voor het selecteren, opleiden, coachen en begeleiden van interne Agile coaches. Daarnaast adviseerde hij senior management bij het Agile inrichten van hun teams en de organisatie; van leiderschap tot operatie, van inhoud tot governance.

Uiteraard zijn wij als Epic Agility zelf, ook een Agile bedrijf. Dat wil zeggen; interdisciplinaire medewerkers, kleine teams, gelijkwaardigheid als basis, creativiteit en innovatie als drijvende kracht. Er is vooral veel ruimte voor autonomie en ondernemerschap. Dit geeft ons een doorlopend inzicht in hoeveel discipline Agile werken met zich meebrengt.

Wij bouwen daarom ook voort op de ideeën van anderen. Zo hebben wij onze inspiratie gehaald uit de beste ideeën van bijvoorbeeld Crisp en Nomad8, twee Agile bedrijven uit Stockholm en Nieuw Zeeland.

Voor onze juridische bedrijfsinrichting kijken we naar de grote consultancy bedrijven in Nederland. Zo inspireert The Future group ons hoe we met het midilance onderdeel omgaan en het vroegere Wecanbeheroes inspireert ons voor de tak waar de junior Agile coaches werken.

Onze visie


Wij helpen transformeren omdat wij geloven dat je de beste resultaten haalt als iedereen met passie en vrijheid werkt.

Het team van Epic Agility is er om werkwijzen te versnellen en verbeteren.

Er komt focus op ondernemerschap, zelforganisatie en resultaat gedreven experimenteren. De klant staat centraal en medewerkers ervaren plezier, autonomie, trots en verbinding. We stoppen niet tot iedereen met passie en vrijheid zijn werk kan doen.

We realiseren ons:

Het is jouw manier van werken, wij helpen versnellen!


De wereld verandert in een bizar tempo. Robots nemen steeds meer taken van mensen over, start-ups vegen gerenommeerde bedrijven van de kaart en mensen zijn op zoek naar hun rol in dit alles.

Het is helder dat organisaties zich moeten aanpassen aan deze ontwikkelingen omdat de huidige structuur, cultuur en processen niet meer toereikend zijn.

Alleen het bestaande optimaliseren is dus niet meer de oplossing. Het is daarom niet vreemd om te zien dat bedrijven massaal op Agile inzetten. Agile werken biedt namelijk een mogelijkheid om de dienstverlening te versnellen, de kwaliteit enorm te verbeteren en daarbij het werk weer/nog leuker te maken!

“Een geniaal persoon kan nooit een beter idee hebben dan een team van samenwerkende individuen"

Het borgen van Agile in de organisatie


Epic Agility heeft de visie dat een wendbare, innovatieve en verbeterende organisatie moet starten met de borging van de transformatie of verandering. De start van deze verandering ligt bij het borgen van de rol van Agile Coach in de organisatie. Vergelijk het met een hockeyteam; waarom hebben zij een permanente coach? Zij willen winnen en zijn elke dag bezig met verbetering. Dit is dan ook de purpose van Epic Agility: De werkende wereld elke dag een beetje beter maken!

Intern ondernemenschap


Als het gaat over Agile en Scrum, hoor je vaak de wens om de Business en IT bij elkaar te brengen. Dit is natuurlijk een essentieel onderdeel.  Hoe pakken wij dit aan? Ondernemende Agile teams zijn samengesteld uit business en IT teamleden die op basis van gelijkwaardigheid met elkaar samenwerken. Zo creëer je ‘kleine bedrijfjes’ in de organisatie waar intern ondernemerschap de boventoon voert. Er is dus niet langer sprake van twee gescheiden werelden, maar we brengen ze juist bij elkaar!

Met interdisciplinaire teams, T-shaped teamleden en geen functies maar rollen kunnen wij je helpen om de organisatie effectiever en wendbaarder maken.

Agile of Scrum mogen wat ons betreft nooit een dogmatische religie worden, wij geloven wel dat ze bijdragen om effectiever en wendbaarder te worden.

Agile, door coaching


Hoe zorg je bij het neerzetten van een nieuwe bedrijfscultuur, -structuur en manier van werken voor de borging van deze verandering? Een succesvolle transformatie naar een wendbare organisatie begint bij het neerzetten van de basis voor de borging van de verandering; een interne Agile Coach. Een hockeyteam heeft een permanente coach om het team te helpen richting de overwinning. Waarom hebben bedrijven coaching niet intern ingericht om hun teams te blijven helpen winnen? 
De transformatie start bij het formuleren van heldere en begrijpelijke cultuurwaarden die het fundament vormen waarop de organisatie steunt. Geen scheiding tussen IT en Business, maar samen met een gemeenschappelijke “purpose” gericht op (klant)waarde. De Agile Coach heeft hierin een belangrijke rol als cultuurdrager van de nieuwe organisatie en als katalysator van de verandering.

Waarden


Vanuit onze ‘purpose’ om de werkende wereld te transformeren, werken we bij Epic Agility samen op basis van waarden. Elke dag een beetje beter. Deze waarden vormen samen onze bedrijfscultuur en helpen ons bij het verbeteren van onze dienstverlening en onderlinge samenwerking.

We innoveren en excelleren en geloven dat elk mens met passie en vrijheid moet kunnen werken. We hebben een epic netwerk van gedreven ambassadeurs. Zo verwezenlijken we onze grote dromen.
Bij Epic Agility:
Hebben we plezier met elkaar en onze relaties
Maak je liever impact dan uren
Is onze basis vertrouwen, durven we kwetsbaar te zijn en zijn wij volledig transparant
Helpen wij elkaar succesvol te zijn en optimaal te leren van onze fouten
Streven we naar de hoogste kwaliteit
Is jouw idee een goed idee, dus maak het waar