De wereld verandert in een bizar tempo. Robots nemen taken van mensen over, start-ups vegen gerenommeerde bedrijven van de kaart en mensen zijn op zoek naar hun rol in dit alles.

Het is daarom helder dat organisaties zich moeten aanpassen aan deze ontwikkelingen omdat de huidige structuur en cultuur niet meer toereikend is.


Het bestaande optimaliseren is dus niet meer de oplossing. Het is daarom niet vreemd om te zien dat bedrijven massaal op Agile inzetten. Dit biedt namelijk de mogelijkheid om de dienstverlening te versnellen, de kwaliteit enorm te verbeteren en daarbij het werk weer/nog leuker te maken!

Epic Agility heeft de visie dat een wendbare, innovatieve en verbeterende organisatie moet starten met de borging van de transformatie. De start van deze verandering ligt bij het borgen van de rol van Agile Coach in de organisatie. Vergelijk het met een hockeyteam; waarom hebben zij een permanente coach? Zij willen winnen en zijn elke dag bezig met verbetering. Dit is dan ook de missie van Epic Agility; Elke dag een beetje beter! En Agile is ons middel.

De rol van Agile Coach is een onmisbaar onderdeel geworden bij de ontwikkeling naar een nieuwe, op wendbaarheid gerichte, bedrijfscultuur en -structuur.

Het is de manier van werken van uw organisatie, wij helpen te versnellen.

Epic Agility is een van de eerste organisaties in Nederland die een Agile Coach opleiding aanbiedt. Hierin besteden wij aandacht aan alle facetten van de Agile transformatie. Niet enkel de harde structuur kant of alleen de zachte cultuur kant, maar een gebalanceerd geheel. Het is een praktisch programma dat direct resultaten inzichtelijk maakt.

De opleiding is opgebouwd uit jaren hands-on ervaring met Agile werken, onder andere met de grootse Agile transformatie sinds het Agile Manifesto, 16 jaar geleden.

Hoe zorg je bij het neerzetten van een nieuwe bedrijfscultuur, -structuur en manier van werken voor de borging van deze verandering? Een succesvolle transformatie naar een wendbare organisatie begint bij het neerzetten van de basis voor de borging van de verandering; een interne Agile Coach. Een hockeyteam heeft een permanente coach om het team te helpen richting de overwinning. Waarom hebben bedrijven coaching niet intern ingericht om hun teams te blijven helpen winnen? 
De transformatie start bij het formuleren van heldere en begrijpelijke cultuurwaarden die het fundament vormen waarop de organisatie steunt. Geen scheiding tussen IT en Business, maar samen met een gemeenschappelijke “purpose” gericht op (klant)waarde. De Agile Coach heeft hierin een belangrijke rol als cultuurdrager van de nieuwe organisatie en als katalysator van de verandering.

Bij Agile en Scrum hoor je vaak ‘het bij elkaar brengen van business en IT’. Onze visie; Ondernemende Agile teams zijn samengesteld uit business en IT teamleden die op basis van gelijkwaardigheid met elkaar samenwerken. Zo creëer je ‘kleine bedrijfjes’ in de organisatie waar intern ondernemerschap de boventoon voert.

Met interdisciplinaire teams, T-shaped teamleden en geen functies maar rollen kunnen wij u helpen om de organisatie effectiever en wendbaarder maken.