De wereld verandert in een bizar tempo, robots nemen taken van mensen over, start ups vegen gerenommeerde bedrijven van de kaart en mensen zijn op zoek naar hun rol in dit alles.

Als er iets helder is, is dat organisaties zich moeten aanpassen aan deze ontwikkelingen en dat de huidige structuren en cultuur niet toereikend zijn.


Het bestaande optimaliseren is dus niet meer de oplossing. Niet vreemd dus om te zien, dat bedrijven massaal op Agile inzetten, dit biedt namelijk de mogelijkheid om de dienstverlening te versnellen en de kwaliteit enorm te verbeteren en daarbij het werk weer/nog leuker te maken!

Epic Agility heeft de visie dat als je een wendbare, innovatieve en verbeterende organisatie beoogt je moet starten met de borging van de transformatie. De borging van die verandering start met het borgen van de agile coach als rol/ functie in die organisatie. Vergelijk het met een hockeyteam; waarom heeft dat een permanente coach? Zij willen winnen en zijn elke dag bezig met verbeteren. Dit is dan ook de missie van Epic Agility; Elke dag een beetje beter! En agile is ons middel.

De rol van Agile Coach is een onmisbaar onderdeel geworden van de ontwikkeling van een nieuwe, op wendbaarheid gerichte, bedrijfscultuur en -structuur.

Het is de manier van werken van uw organisatie, wij helpen die te versnellen en continu verbeteren.

Epic Agility is een van de eerste organisaties die in Nederland een Agile Coach opleiding aanbiedt, die aandacht besteedt aan alle facetten van de Agile transformatie. Niet enkel de harde structuur kant of alleen de zachte cultuur kant, maar een gebalanceerd geheel. Daarbij is het een praktisch programma, dat direct resultaten inzichtelijk maakt.

De opleiding is opgebouwd uit jaren ervaring in agile werken en hands-on ervaring in de grootse Agile transformatie van de afgelopen 16 jaar (sinds het uitkomen van het Agile Manifesto).

Een succesvolle transformatie naar een wendbare organisatie begint bij het neerzetten van de basis voor de borging van de verandering. Die borging je interne Agile Coach cultuur en structuur. Een hockeyteam heeft een permanente coach om het team te helpen richting de overwinning. Waarom hebben bedrijven coaching niet intern ingericht om hun teams te blijven helpen winnen? Hoe zorg je bij het neerzetten van een nieuwe bedrijfscultuur, structuur en manier van werken voor de borging van deze verandering?
Een organisatie die start met heldere en begrijpelijke cultuurwaarden die het fundament vormen waarop de organisatie steunt. Niet alleen IT en/of Business los van elkaar maar samen met een gemeenschappelijke “purpose” gericht op (klant)waarde. De Agile Coach heeft hierin een belangrijke rol als cultuurdrager van de nieuwe organisatie en als katalysator van de verandering. De transformatie die ING Nederland doormaakt is hier een sterk voorbeeld van.

Je hoort vaak bij agile en scrum het bij elkaar brengen van business en IT. Onze visie; echt ondernemende agile teams zijn samengesteld uit business en IT mensen als gelijkwaardige samenwerkende teamleden. Zo creëer je ‘kleine bedrijfjes’ in de organisatie waar intern ondernemerschap de boventoon neemt.

Interdisciplinaire teams, T-shaped mensen, minder functies meer rollen, zijn zo maar wat voorbeelden van hoe wij denken uw organisatie effectiever en wendbaarder te helpen maken.

Ook deze website wordt Agile gebouwd


Dus in sprints naar MVP’s. Daarom kan het zijn dat er een spelfout in zit of iets niet werkt in jouw browser.

De juiste inhoud bepalen we op basis van jullie input, eerst tonen we de minimale versie en we breiden elke week een beetje uit.

Wat kan volgens jou een beetje beter?
Vul dit formulier in.


Please leave this field empty.