Winnaar van de actie: Gratis Certified Scrum Master training - maart

We hebben de winnaar getrokken van onze actie in maart. We geven in onderstaand filmpje een gratis training weg! Benieuwd wie het is geworden; je ziet het in dit filmpje Wie er 5 en 6 maart gratis naar onze Certified ScrumMaster training mag komen!

 

https://youtu.be/9ydLyRetb2w


State of Scrum 2017 - 2018

The state of Scrum 2017-2018

De State of Scrum, een jaarlijks verschijnend rapport, geeft een beeld van de status van Agile werken binnen een internationale context. Het onderzoek wordt gedaan onder meer dan 2.000 personen die scrum en agile dagelijks in praktijk brengen.

De respondenten komen uit meer dan 91 verschillende landen en zijn actief in verschillende functies. Dus niet alleen binnen IT, maar ook in product development, consultancy en marketing en sales.

Waarom Scrum?

Organisaties gebruiken Scrum voornamelijk met als doel meer waarde te creëren voor de klant. Een andere belangrijke reden voor de Agile Way of Working is flexibiliteit en de mate waarin men kan reageren op veranderende omstandigheden in de markt. In onderstaande grafiek staat een opsomming van de belangrijkste redenen waarom Agile wordt gebruikt.

De gemiddelde lengte van een project is gedaald naar 11,6 weken. Het aantal projecten dat minder dan 10 weken duurde nam toe met 5%. Het aantal projecten dat langer duurt dan 11 weken daalt met ruim 9%. De verwachting is dat deze trend zich verder voor zal zetten in 2018.

Training

De meest populaire opleiding uit het hele training aanbod binnen Scrum en Agile is de opleiding tot Scrum Master. 84% van de ondervraagde respondenten zegt een CSM-certificaat te hebben behaald. Een opvallend feit uit de Verenigde Staten is dat de functie van Scrum Master inmiddels voorkomt in de lijst van bestbetaald banen. Deze lijsten worden gepubliceerd in Business Insider en USA Today. Het gaat dan vooral om mensen die op een organisatieniveau kunnen acteren en niet alleen op team niveau. Om organisaties met duizenden werknemers te kunnen transformeren zijn veel getrainde mensen nodig, dat creëert een schaarste.


Bron: State of Scrum 2017-2018

Een trend is de groei in mogelijkheden om online te certificeren. Het aantal mensen dat zich online heeft gecertificeerd is in een jaar tijd gegroeid van 32% in 2016, naar 40% in 2017. Het aantal Inhouse trainingen bleef nagenoeg gelijk, daarnaast zien we een lichte daling in het aantal training dat gegeven wordt op een locatie buiten het kantoor (o.a. open inschrijving).

Succesvol Scrum inzetten

De rol van senior management speelt een belangrijke rol in het succes van het in praktijk brengen van Scrum. Volgens de State of Scrum is het goede nieuws dat het support van het senior management niet de belangrijkste uitdaging is voor de implementatie van Scrum.

De belangrijkste uitdagingen voor het implementeren van Scrum zijn de organisatievorm en de cultuur die de implementatie bemoeilijken. Ook het loslaten van de ‘oude’ manier van werken wordt als belangrijke obstakel gezien. Support van het management vinden we pas terug op de laatste plaats in de onderstaande ranking van grootste uitdagingen bij een Scrum implementatie.

Bron: State of Scrum 2017-2018

“Scaling” scrum

Scrum is ontwikkeld om het best te werken met teams van 5 tot 10 mensen. Uit het onderzoek blijkt dat het gemiddelde team uit 7 personen bestaat.

Scrum is bewezen succesvol, maar er zijn door dit succes andere uitdagingen ontstaan. 63% van alle scrum projecten worden als succesvol aangemerkt. Door dit succes wordt de vraag naar het “upscalen” van projecten steeds vaker gehoord. Ook zien we een trend dat Scrum steeds vaker uit de IT-sfeer gaat en geïmplementeerd wordt in andere delen van de organisatie.

De grootste uitdagingen bij het implementeren van Scrum op andere plekken in de organisatie, maar ook het opschalen van Scrum bij grotere projecten zorgt voor andere uitdagingen. Vooral het vasthouden van top down manier van management vormt een struikelblok. Gelukkig zien we hierin wel een neergaande trend.

De belangrijkste spanningen die kunnen ontstaan tussen een Scrum team en een organisaties staan in het figuur hierna.

Bron: State of Scrum 2017-2018

Launching Agile

Voor het succesvol implementeren van scrum in een organisatie is support van senior management van groot belang. Voor het succes van een complete agile transitie zijn er een aantal motiverende factoren essentieel. Naast een management dat haar support heeft uitgesproken zijn er nog een aantal factoren:

 • Helder hebben van strategische en financiële doelen van de organisatie
 • Duidelijke set van business doelstellingen
 • Duidelijk gedefinieerde metrics voor het meten van succes
 • Ervoor zorgen dat de transitie zonder conflicten kan verlopen
 • Beschikbaarheid van voldoende en ervaren trainers en coaches

Een andere uitkomst van het onderzoek is dat 56% van de respondenten aangeeft dat ze verwachten dat er een agile transitie zal worden uitgerold binnen de eigen organisatie. Toch zijn er altijd factoren die een transitie tegenhouden of vertragen. De top 3 remmende factoren zijn:

 • De huidige organisatiestructuur en cultuur
 • Geen steun van het management
 • Geen support voor de teams die in een Agile transitie zitten
Frameworks

De data uit het onderzoek wijst uit dat Agile zelf nu meer flexibel aan het worden is. We zien steeds meer dat organisaties naast Scrum werken ook andere methoden gaan gebruiken. Steeds meer hybride vormen worden geïmplementeerd en dat gaat vaak op een langzamere en subtielere manier. De ondervraagden gaven aan dat er gemiddeld drie of vier methoden tegelijk worden ingezet.

Als we de data van 2015 er bij nemen zien we dat op dat moment 43% van de ondervraagden aangaven dat er alleen Scrum werd gebruikt. In 2017 zien we dat nog maar 16% van de ondervraagden dat doen. 78% geeft aan Scrum te gebruiken in combinatie met andere methoden. In een klein aantal gevallen zegt men helemaal geen gebruik te maken van Scrum (2017 6%).

Dit artikel is een samenvatting van het rapport “The state of Scrum 2017-2018”.

 

 


Waarom Scrum certificering en welke certificering past bij jou?

Scrum certificering; kies je CSM of PSM?

Je bent van plan als Scrum Master of Product Owner aan de gang te gaan, of misschien ben je al lang als Scrum Master of Product Owner actief en heb je inmiddels al behoorlijk wat ervaring opgedaan. Je ziet door de bomen het certificeringsbos niet meer? Heb je jezelf weleens afgevraagd of je een certificering zou willen halen? Waarom zou je dat eigenlijk doen? Daarnaast krijgen wij ook vaak de vraag; wat is eigenlijk je groei- of carrière-pad in deze rollen?

Blijven ontwikkelen

Het halen van een certificaat is wat ons betreft een “license to learn”. Als je werkzaam bent binnen een Scrum en Agile Way of Working zal je jezelf moeten blijven ontwikkelen. Het volgen van Best Practices of het vinden van nieuwe technieken zullen je huidige werk als Scrum Master of Product Owner alleen maar effectiever en leuker maken. Door het volgen van een basistraining met certificering weet je waar je kunt beginnen. Jezelf daarna ontwikkelen in de praktijk en binnen je rol is essentieel. Vooral in de praktijk zul je leren nog meer impact te maken op je organisatie. Dat is niet alleen leuk, maar ook essentieel en uitdagend. Elke dag een beetje beter en naast training doe je dat ook vooral in de praktijk!

Het volgen van een training kan een bevestiging zijn van wat je al weet. Als je helemaal nieuw bent binnen de Scrum en Agile Way of Working, is het zelfs een heel prettig startpunt. Jezelf certificeren is ook een manier om aansluiting te vinden bij de Agile Community. Zo blijf je op de hoogte van wat er gebeurt en blijf je altijd doorleren. Op termijn kan je er voor kiezen om je nog verder te ontwikkelen en te specialiseren om een echte Agile en Scrum specialist te worden.

Certificeren zegt ook wat over de jouw kennis en ervaring. Of het nou een nieuwe baan of een opdracht is waar je naar zoekt, de mensen waarmee je in gesprek komt weten snel wat ze aan je kunnen hebben.

Als het om Scrum gaat zijn er 2 belangrijke certificering instanties waar je rekening mee wilt houden:

Scrum Alliance – CSM

De Scrum Alliance is opgericht door Jeff Sutherland, Mike Cohn en Ken Schwaber en is de grootste Scrum certificeringsorganisatie ter wereld (500.000+ actieve leden). De organisatie is pragmatisch en hecht veel waarde aan hoogwaardige kwaliteit. Trainingsmateriaal en trainers moeten voldoen aan hele strenge eisen. Ze zijn ook voorstander en promotor van Agile werken buiten de IT-wereld.

Je kan als basis kiezen uit een training voor Certified Scrum Master (CSM) en Certified Scrum Product Owner (CSPO). Na de twee dagen training ontvang je het CSPO-certificaat. Om een CSM-certificaat te behalen moet je een online examen afronden (35 multiple choice vragen, 24 goede antwoorden). Als voorwaarde voor certificering geldt dat er een training gevolgd moet worden, of in elk geval interactie met een Certified trainer of Coach hebben gehad. Na het behalen van het certificaat krijg je een tweejarig lidmaatschap bij de Scrum Alliance aangeboden. Na deze twee jaar is opnieuw certificeren een optie. Om het certificaat uit te breiden moet je praktijk ervaring aantonen door bijvoorbeeld SEUs (Scrum Educational Units) te verzamelen. Dat doe je door conferenties te bezoeken, extra training te volgen of bijvoorbeeld een artikel te schrijven

Het volgen van een training met certificaat van de Scrum Alliance betekent voor jou:

 • dat alle trainingen die je krijgt aangeboden worden gegeven door een gecertificeerde trainer waar hoge kwaliteitseisen aan gesteld worden.
 • dat je na afloop van de training beschikt over een internationaal erkend en hoog aangeschreven certificaat.
 • dat je een tweejarig lidmaatschap krijgt van de Scrum Alliance met vele voordelen om kennis te delen en je door te ontwikkelen; je maakt per slot van rekening deel uit van een van de grootste Scrum communities ter wereld.
 • Er altijd individuele interactie nodig is tussen een trainer en cursist om een certificaat te behalen. Als je al kennis en ervaring hebt als Scrum Master of Product Owner kun je alleen in overleg met een trainer het basis certificaat halen en de tweedaagse training overslaan.

Een training volgen en de certificering behalen bij de Scrum Alliance is dus toegankelijk en waardevol voor iedereen, zelfs al heb je nog nul kennis van Scrum of wil en kun je niks met software. Je kunt snel aan de gang en zult ontdekken dat je ook veel moet ondervinden in de praktijk. De trainer zal veel aandacht aan Scrum buiten de IT kunnen geven en je krijgt een kwalitatieve en energieke tweedaagse training.

Het groeipad daarentegen is uitdagender en voor vervolg stappen moet je meer moeite doen. Het is ook meer gericht op het opdoen en aantonen van praktijkervaring. Lees daar meer over in ons volgende artikel.

Scrum.org – PSM

Scrum.org is ontstaan nadat Ken Schwaber, een van de twee bedenkers van Scrum zich afsplitste van de Scrum Alliance. Ken Schwaber heeft zich met Scrum.org (zeker in het begin) vooral gericht op Scrum voor de softwareontwikkeling. Deze organisatie heeft een kleiner ledenaantal (145.000+ leden) dan de Scrum Alliance en hecht in het trainingsmateriaal en examen veel waarde aan de theoretische correctheid.

Bij Scrum.org kan je kiezen uit een training voor Professional Scrum Master (PSM) en Professional Scrum Product Owner (PSPO). Om een certificaat te behalen is een training niet verplicht. Het examen (80 multiple choice vragen, 68 goede antwoorden) kan online gekocht worden. Na het behalen van het certificaat krijg je een lidmaatschap bij Scrum.org aangeboden. Opnieuw certificeren is niet nodig.

Het volgen van een training met certificaat van Scrum.org betekent voor jou:

 • dat je niet per se training hoeft te volgen om het examen af te nemen. Je kunt dit examen los kopen en zonder tussenkomst bewijzen dat je de (theoretische) basis kennis hebt van Scrum.
 • dat je hoeft niet actief te participeren in de community of het lidmaatschap te verlengen om bij Scrum.org te blijven horen.
 • dat er veel aandacht is voor de toepassing van Scrum bij het bouwen van software.
 • dat je door de hoge examen eisen met een PSM 1 kunt aantonen dat je de theorie van het Scrum framework goed begrijpt.

Een certificering van Scrum.org is dus wel even blokken en haal je niet zomaar. Ook leer je over de toepassing van Scrum in softwareontwikkeling. Dat wil zeggen dat het PSM 1 examen goed aantoont dat je al erg veel van de theorie van Scrum weet. Voordeel is dat je het examen met enkel studeren zou moeten kunnen halen (lees daar bijvoorbeeld hier wat meer over)

Het groeipad van Scrum.org stelt ook hoge eisen aan je theoretische kennis, met wat ervaring en veel studeren kun je dus snel door. Lees daar meer over in ons volgende artikel.

Conclusie:

Epic Agility is aangesloten bij de Scrum Alliance. Wij vinden interactie erg belangrijk, het is ons doel je met praktische en toepasbare kennis de praktijk in te laten gaan. Volgens ons is het belangrijk snel met praktische en breed toepasbare kennis aan de gang te gaan en het vooral zelf te leren doen.

Bij Scrum.org. bestudeer je (eventueel met training) de theorie en dan neem je een examen af. Je moet aantonen dat je veel van de theorie van Scrum weet voordat je het certificaat haalt.

Wij vinden interactie met een individu -een van de speerpunten uit het Agile Manifesto-  belangrijk voor een juiste start met Scrum en Agile. Wil je dus snel aan de gang met op de praktijk geënte kennis, dan ga je voor de CSM-certificering. Wil je aantonen dat je alles weet van de Scrum theorie en vind je een examen voldoende dan ga je voor Scrum.org.

Heb je de basiskennis en ervaring als Scrum Master of Product Owner al en wil je snel doorgroeien naar Advanced Scrum Master, – Product Owner of Certified Scrum Professional, maar je hebt nog geen CSM of CSPO-certificaat? Neem dan contact met ons op! Ditzelfde geldt als je geïnteresseerd bent in het groeipad richting Certified Enterprise Coach of Certified Scrum Trainer.

En nu?

Epic Agility heeft gekozen voor de Scrum Alliance en beschikt over een heel breed aanbod aan trainingen. Alle rollen binnen een Scrum Way of Working kunnen worden behandeld en de training zit boordevol praktijk verhalen, ervaringen en oefeningen. Daarnaast regelen wij de locatie (kan ook inhouse), het examen en uiteindelijk ook de certificering. We maken je natuurlijk direct twee jaar lid van de Scrum Alliance. Toch ook de PSM 1 erbij halen? Door de loskoppeling van het examen kant dat altijd op eigen gelegenheid met het CSM-certificaat op zak.

Wat heeft je voorkeur?

Krijg ook een “License to learn” en schroom vooral niet even contact met ons te zoeken!

Call to action


Heb je met plezier deze post gelezen en je wil verder op de hoogte gehouden worden van waar we bij Epic Agility mee bezig zijn? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!