Veranderaanpak

Aan het begin van een opdracht spreken wij de 11 onderdelen van onze aanpak met de jou door. Dat zorgt ervoor dat de juiste betrokkenheid en toewijding ontstaat aan het begin van een opdracht. Dat is nodig om de verandering zo te begeleiden, dat de resultaten bestendig zijn.

1. Veranderambitie – Opdrachtomschrijving

Waarom wil jouw organisatie (onderdeel) veranderen en wat verwacht de je van onze coaching, consulting of training? 

Waarom? Alleen het implementeren van een methode is niet genoeg om te veranderen. Een uitdagend veranderdoel is nodig om te inspireren en ervoor te zorgen dat mensen willen veranderen richting die gewenste nieuwe situatie. 

2. Doelen 

Wat zijn de business doelen? Wat moet er bereikt worden? 

Waarom? Er zijn doelen nodig om een (tijdelijke) eindsituatie te bereiken en om meetbaar te maken wat gerealiseerd wordt. Alles gekoppeld aan de business verbeteringen.

3. Overzicht stakeholders 

Wie zijn de stakeholders binnen de verandering en wat is hun invloed? 

Waarom? Om alle besluitvormers aan boord te krijgen, is een degelijke analyse van belanghebbenden nodig. Het geeft een overzicht van wie bij de verandering betrokken zijn of moeten worden. 

4. Geschiedenis en huidige situatie

Wat is eerder al geprobeerd om te veranderen? Hoe werken de collega’s nu en wat is daar al waardevol aan?

Waarom? Welke initiatieven zijn er al ondernomen? Welke waren succesvol, welke niet? Waarom niet en wat is er gebeurd? Van ervaringen moeten we leren!

5. Verander team samenstellen 

Welke stakeholders zitten in het veranderteam? 

Waarom? Het veranderteam zal het transformatie traject begeleiden en als voorbeeld dienen om het tot een succes te maken. Dit team zal bestaan uit het leiderschap vanuit jou als opdrachtgever, interne Scrum Masters en/of Agile-coaches en consultants van Epic Agility. 

6. Overzicht 

Wat is het portfolio van diensten en producten? Welke werkstromen zijn er? Waar wordt actueel aan gewerkt? 

Waarom? Door al het werk aan producten en diensten te visualiseren, kunnen mensen een idee krijgen van de actuele focus van de organisatie. 

7. Inzicht 

Hoe presteren deze diensten en producten en welke data is beschikbaar? 

Waarom? Input, throughput, output en alle soorten gebruikersdata zijn allemaal relevante meetgegevens om inzicht te krijgen in de manier waarop de organisatie, afdelingen of teams presteren.

8. Selectie en intake teams 

Welke teams zijn in scope? Waar werken ze aan? Wat is de samenstelling van de teams? Hoe agile volwassen zijn ze al?

Waarom? Door teams te selecteren, wordt er een focusgroep gemaakt die echt geholpen kunnen worden. De vooruitgang zullen we ook meten.

9. Rolverdeling en heartbeat 

Zijn de (Scrum) rollen duidelijk en aanwezig? Is iedereen getraind in Agile / Scrum of de juiste methode? Is er een organisatie-heartbeat ingeregeld? 

Waarom? Degelijke team -, Scrum en Agile training is nodig om een goede start te maken met een nieuwe manier van werken. Met team startup sessies zorgen we er onder anderen voor dat er teamafspraken komen en dat agenda’s worden gesynchroniseerd op basis van de gekozen evenementen. 

10. Scrum de verandering 

Met het veranderteam bespreken we de voortgang van de gewenste verandering en passen we eventueel dingen aan. Zo zorgen we ervoor dat we de veranderdoelen halen. 

Waarom? Met het veranderteam komen we regelmatig bijeen om belemmeringen, vorderingen en successen te bespreken. Op basis hiervan passen we ons plan aan om onze veranderdoelen te halen. 

11. Meet de vooruitgang 

We rapporteren relevante data zodat we kunnen vaststellen of we de veranderdoelen halen. 

Waarom? Met behulp van onze Agile Scrum-checklist en ons Agile Maturity Model (AMM) meten we de voortgang en volwassenheid van de betrokken teams. Deze metingen dragen bij aan een verdere groei van business agility en zelfstandige teams of afdelingen.

Neem contact op als je meer wil weten!