5 tips over culturele diversiteit in je Agile team

5 tips over culturele diversiteit in je Agile team

door | mei 22, 2024

Scrum Master Patrick den Rooijen is geboren in Amsterdam, getogen in een dorp en zijn moedertaal is Nederlands. Zijn culturele achtergrond? Vanuit huis heeft hij normen meegekregen om mensen netjes te groeten, voorzichtig met spullen om te gaan en mensen te helpen. De waarden die hij meekreeg, zijn: wees geduldig en vriendelijk en toon respect naar anderen toe.

Wat dat ertoe doet? Om samen te werken in een multicultureel team, is het essentieel om je bewust te zijn van elkaars achtergrond en onderlinge verschillen. Culturele diversiteit op de werkvloer is van belang voor alle rollen binnen een organisatie, maar de specifieke voordelen en uitdagingen kunnen per rol verschillen.

Zo zal een Scrum Master met ervaring in multiculturele teams beter in staat zijn om verschillende perspectieven te begrijpen, conflicten te bemiddelen en een inclusieve werkomgeving te creëren. In teamcoaching ben je ook nog eens bezig met het creëren van een veilige ruimte waarin teamleden zich vrij voelen om zich te uiten en te leren.

En een productieve werkomgeving helpt het management weer om de business te laten groeien. Producten worden ontwikkeld met het oog op een gevarieerde klantenkring, omdat je die behoeften beter begrijpt en beantwoordt. Zo kun je een stevigere concurrentiepositie innemen in een sterk globaliserende markt.

Maar hoe werk je succesvol samen in een multicultureel team? Dat hebben we voor je op een rij gezet in 5 tips over culturele diversiteit in een Agile werkomgeving. Lees je mee?

Wat zijn de voordelen van culturele diversiteit op de werkvloer?

Een team met een diversiteit aan culturele achtergronden biedt een schat aan voordelen die de algehele prestaties en het succes van een team kunnen versterken. Hieronder bespreken we enkele concrete voordelen en illustreren we deze met praktijkvoorbeelden.

Creatief en innovatief

Verschillende perspectieven: teamleden met verschillende culturele achtergronden brengen unieke denkwijzen, ervaringen en inzichten mee. Dit leidt tot een breder scala aan ideeën, waardoor er meer creatieve oplossingen en innovatieve concepten worden ontwikkeld.

Uitdaging van de status quo: In een monocultureel team kunnen ideeën vastlopen in gebaande paden. Multiculturele teams daarentegen dagen de status quo vaker uit, wat leidt tot originele en onverwachte oplossingen.

Voorbeeld: Een internationaal team van softwareontwikkelaars ontwikkelt een app voor een wereldwijde markt. Door de verschillende culturele achtergronden van de teamleden komen ze op ideeën voor functies en ontwerpen die relevant zijn voor een breed scala aan gebruikers, wat resulteert in een app met een groter bereik en succes.

Meer kennis vanuit verschillende achtergronden

Breder scala aan kennis: Teamleden met diverse culturele achtergronden hebben vaak kennis van verschillende vakgebieden, disciplines en probleemoplossingsmethoden. Dit vergroot het arsenaal aan tools en technieken dat kan worden ingezet om complexe problemen aan te pakken.

Nieuwe invalshoeken: Verschillende culturele achtergronden kunnen leiden tot verschillende manieren om naar problemen te kijken. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten en onverwachte oplossingen die in een monocultureel team over het hoofd gezien kunnen worden.

Voorbeeld: Een marketingteam werkt aan een campagne voor een nieuw product. Door de verschillende culturele achtergronden van de teamleden komen ze op ideeën voor marketingstrategieën die gericht zijn op verschillende doelgroepen en culturele contexten, wat resulteert in een succesvollere campagne met een breder bereik.

Sterkere teamdynamiek en samenwerking

Verhoogd respect en begrip: Door samen te werken met mensen uit verschillende culturele achtergronden leren teamleden elkaar beter kennen en waarderen ze elkaars unieke perspectieven. Dit leidt tot een meer respectvolle en inclusieve werkomgeving, waar men openstaat voor nieuwe ideeën en meningen.

Verbeterde communicatie: In een multicultureel team leren teamleden effectiever te communiceren met mensen uit verschillende achtergronden. Dit omvat actief luisteren, duidelijke taal gebruiken en rekening houden met culturele nuances.

Voorbeeld: Een team van klantenservicemedewerkers werkt met klanten over de hele wereld. Door hun training in interculturele communicatie kunnen ze effectief communiceren met klanten uit verschillende culturele achtergronden, wat leidt tot betere klanttevredenheid en loyaliteit.

Culturele diversiteit in een Agile werkomgeving betekent ook uitdagingen

Terwijl multiculturele teams tal van voordelen bieden, komen ze ook met unieke uitdagingen die het succes van het team kunnen belemmeren. Door deze uitdagingen te erkennen en proactief aan te pakken, kunnen teams effectiever samenwerken en optimaal profiteren van de diversiteit binnen het team.

Er zijn communicatiebarrières

Taalverschillen: Taal kan een significante barrière vormen in de communicatie tussen teamleden. Dit kan leiden tot misverstanden, frustratie en inefficiëntie.

Culturele nuances: Verschillende culturen hebben verschillende normen voor non-verbale communicatie, humor en directe communicatie. Dit kan leiden tot verwarring en ongemak.

Culturele verschillen

Verschillende waarden en normen: Teamleden uit verschillende culturen kunnen uiteenlopende waarden en normen hebben met betrekking tot werk, tijd, hiërarchie en respect. Dit kan leiden tot conflicten en misverstanden.

Verschillende werkwijzen: In verschillende culturen zijn er verschillende verwachtingen en normen rondom werkprocessen, planning en besluitvorming. Dit kan leiden tot inefficiëntie en frustratie.

Vooroordelen en onbewuste beïnvloeding

Stereotypen: Onbewuste vooroordelen en stereotypen over verschillende culturen kunnen leiden tot ongelijke behandeling, discriminatie en een vijandige werkomgeving.

Onbewuste beïnvloeding: Culturele achtergrond kan onbewust onze perceptie, oordeelsvermogen en beslissingen beïnvloeden.

5 praktische tips voor het omgaan met multiculturele diversiteit

Ben je je bewust van de uitdagingen en weet je daar vorm aan te geven, dan is culturele diversiteit een krachtig goed in jouw Agile werkomgeving. Maar hoe pak je dat aan? We zetten 5 manieren voor je op een rij.

1. Overwin taalbarrières

Als elk teamlid een andere taal spreekt, wil je een gemeenschappelijke taal vinden waar iedereen zich prettig bij voelt. Wees je bewust van elkaars achtergrond; het gaat niet om een taal perfect beheersen, maar om het communiceren van een boodschap.

Moedig leden van het team aan om een ​​paar sleutelzinnen (of zinsdelen) in elke taal te leren. Niet alleen leuk, maar ook leerzaam. Wie weet wanneer je in de toekomst karma-punten kunt scoren met je beste Portugese ‘wil je suiker in je koffie?’

Aarzel niet om aan iemand te vragen zich te herhalen, vooral niet als ze op afstand werken. Zware accenten horen soms bij een multicultureel team. De spreker heeft echt liever dat je het goed begrijpt, dan wanneer je doet alsof.

Als sommigen niet comfortabel zijn in het gebruik van een bepaalde taal, gebruik deze dan niet op de werkplek. Zo sluit je niemand buiten.

2. Sta open voor nieuwe culturen

De mening van een ander is een kans om je horizon te verbreden en je leven te verrijken. Dat is ook de kracht van culturele diversiteit op de werkvloer. Wees geïnteresseerd in nieuwe ideeën, mensen en levenswijzen. Viert je collega een feestdag waar je bijna tot niets over weet? Google de passende wensen (selamat hari merdeka!) en vraag bijvoorbeeld naar fijne (jeugd)herinneringen rondom die feestdag.

3. Modelleer het juiste gedrag

Respecteer en omarm diversiteit. Diversiteit brengt nieuwe ideeën naar de werkvloer en is dus goed voor het team. Negeer de verschillen niet, maar benoem ze en benoem ze ook als opportuniteit om van te leren. Wie het goede voorbeeld geeft…

4. Bewustzijn

Vier culturele verschillen binnen een team. Zo leert iedereen de gewoontes en manieren van hun (nieuwe) collega’s kennen en kunnen ze daar rekening mee houden. Hoewel de taal van je collega leren een heel goed begin is om een band op te bouwen, is het leren koken van een nieuw gerecht ook niet verkeerd. Wellicht heeft je collega nog een familierecept, inclusief persoonlijke anekdote?

5. Vermijd stereotypes

Leer je team kennen en neem een persoonlijk moment met iedereen. Mensen over een culturele kam scheren kan heel kwetsend zijn. Help en attendeer andere collega’s om dit ook te doen. We willen uiteindelijk allemaal graag gewoon gezien worden als mens.

Allemaal eerst mens

En dat is ook waar het uiteindelijk om gaat: elkaar echt zien, als mens en als collega. Waar je vandaan komt, welke taal je spreekt of wat je religie is, is geen opsomming van wie jij als mens bent. Door je bewust te zijn van elkaars culturele achtergrond én door elkaar op persoonlijk professioneel vlak te leren kennen, zorgt dat je optimaal kunt communiceren, samenwerken en de onderlinge verschillen kunt inzetten binnen het team.

Jouw multiculturele team elke dag een beetje beter

Zijn jullie toe aan meer vastigheid als team? Plan eens een teamsessie om het Team Canvas Template in te vullen. Met dit visuele model brengen jullie als team de purpose en jullie gedeelde waarden in kaart en spreken jullie af hoe jullie samen te werk gaan.

Geschreven door

Patrick den Rooijen