De open ruimte: hoe ga jij hiermee om?

door | jan 16, 2020

Max
Max is onderdeel van een IT-team binnen een grote corporate organisatie. Als Scrum master heb ik veel aandacht besteed aan de ontwikkelwens van Max op het gebied van feedback geven. Vervolgens laat Max tijdens een sprintplanning juíst dat gedrag zien, waarvan hij aangaf moeite te hebben als anderen dit doen. Het team is hier niet van op de hoogte en het moment gaat voorbij. Een gemiste kans.

Het kan voor een Scrum master best ingewikkeld zijn om verschillende coachrollen te vervullen. Wanneer richt je je op de ontwikkeling van het individu? Wanneer moet je je focussen op de ontwikkeling van het team, of misschien wel de leidinggevende of organisatie?

Meer individuele coaching
Naast teamcoaching en het meenemen van de organisatie in het Agile gedachtengoed en scrum, merk ik dat individuele coaching een steeds prominentere plek krijgt in de opdracht die bedrijven neerleggen bij scrummasters. Aandacht geven aan de ontwikkelwensen van je mensen zorgt voor binding aan het bedrijf, een geluksgevoel en een energie die zich direct doorvertaald naar de werkvloer.

In een serie van korte blogs wil ik nader onderzoeken in hoeverre een Scrum master de rol van individuele coach mag invullen. Wat zijn de kansen die hier liggen en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan? Hier zal ik ook mijn eigen ervaringen uit de praktijk in meenemen.

Johari Window
In de praktijk heb ik heel vaak te maken met gevoeligheden zoals hierboven beschreven. Ieder  individu, maar ook ieder team heeft zo zijn eigen uitdagingen. Het model van Johari Window geeft op een hele simpele en doeltreffende manier inzicht in dit soort gevoeligheden. Zowel voor teams als voor het individu. De naam suggereert bijna een mystieke oorsprong, maar in feite is het een samenvoeging van Joseph en Harry, de voornamen van de heren die dit model gecreëerd hebben.

Bekend aan jezelf Onbekend aan jezelf
Bekend aan anderen Open ruimte Blinde vlek
Onbekend aan anderen Verborgen gebied Onbekend gebied

Dit model spreekt van vier kwadranten, namelijk:

  • De open ruimte: de open ruimte is aan allen bekend. Hier valt over te communiceren.
  • De blinde vlek: de blinde vlek is bekend bij anderen, maar niet bij jezelf. Hierdoor kan het lastig zijn dit bespreekbaar te maken.
  • Het verborgen gebied: het verborgen gebied houden mensen bewust verborgen voor anderen. Vaak gaat dit over zaken die in de privésfeer liggen.
  • Het onbekende gebied: het onbekende gebied is zowel voor jezelf als anderen onbekend en dus een ontdekkingstocht voor iedereen. Ga op avontuur en treed buiten je comfortzone.

Waar valt er winst te behalen
Het doel van het bespreekbaar maken van gedrag aan de hand van het window, is om beweging te creëren en de open ruimte zo groot mogelijk te maken. Een mooie aanleiding om een feedback oefening te organiseren. Hierbij ga je ervan uit dat je in de open ruimte gedrag bespreekbaar kan maken en op een vertrouwde manier met elkaar een proces van continue verbetering in kan gaan. Dat kan op twee manieren:

1: Door feedback te geven en te ontvangen kan ruimte van de blinde vlek naar de open ruimte verschuiven;

2: Door het creëren van een veilige en vertrouwde (team)omgeving verschuift ruimte van het verborgen gebied naar de open ruimte.

Uitdaging
Maar het behalen van winst is vaak nog behoorlijk lastig. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. In mijn volgende blog neem ik je graag mee in de wereld van het geven en ontvangen van feedback. Zowel binnen als buiten de Retrospective.

Kortom: het Johari Window is een laagdrempelige manier om als team te kijken naar bepaalde gedragingen. Welke eigenschappen en gedragingen zijn er gedeeld of welke juist niet. En welke invloed heeft dit dan precies op het team(proces).

Roept u maar!
Voor nu ben ik benieuwd welke uitdagingen jij ziet als Scrum master op het gebied van individuele ontwikkeling in de context van teamcoaching en het brengen van de gewenste versnelling?

Ik kijk uit naar jouw feedback. Wil je hier op reageren of heb je vragen naar aanleiding van deze gedachtes. Mail mij dan even op paul@epicagility.nl

Geschreven door

Paul Schluter