Lego Serious Play

door | aug 17, 2022

Bij Epic Agility zijn wij altijd op zoek naar interessante onderwerpen waar wij meer als Agile Coaches en Scrum Masters meer van kunnen leren. We nodigen daar graag ook mensen van buiten Epic Agility uit om met ons mee te leren en kennis te delen. 

Als Nederlanders vergaderen wij veel. De invulling van die vergadering proberen wij natuurlijk altijd zo goed mogelijk te begeleiden aan de hand van de input van betrokken stakeholders. Dit kan op veel manieren maar, zodra de vraag “wat doe ik hier eigenlijk?” is het tijd om na te denken over de voorbereiding van een sessie. Op het moment dat je al weet wat er gezegd gaat worden en door wie noemen we dit een Lean Backward Meeting, deze proberen we natuurlijk te voorkomen. 

LEGO®️ SERIOUS PLAY®️ was oorspronkelijk een experimenteel proces voor begeleide workshops met volwassenen om dialoog en reflectie aan te moedigen en om probleemoplossing en creatief denken te stimuleren. Deze innovatieve benadering van interactie is waardevol in bedrijven, maar ook in het onderwijs en helpt deelnemers om hun mening te delen via het toegankelijke medium van speelgoed.

De laatste jaren is storytelling een populaire methode om het verhaal van de organisatie te vertellen. Vragen als “Waar zijn we van? Wat doen we? Waarom doen we wat we doen? En waarom doen we dat op deze manier?” komen in de verhalen van de organisatie voorbij. De kunst is dat verhaal op tafel te krijgen. Dat verhaal zit immers overal in de organisatie: in de gebouwen, in de mensen, in de gebruiken en rituelen.

Vaak zijn het steeds weer dezelfde mensen die het voortouw nemen en het woord voeren, terwijl anderen zich niet betrokken voelen en binnen de kortste keren elders zijn met hun gedachten. Het zijn steeds dezelfde werkvormen, die steeds tot hetzelfde, suboptimale resultaat leiden. Dat moet anders kunnen…

Een leuke manier om dit te bereiken is de LEGO SERIOUS PLAY-methode, waarbij de deelnemers de bekende blokjes gebruiken om antwoorden te geven op de gestelde vragen.

Haal eruit wat erin zit

In veel organisaties blijven kennis en ervaring van de medewerkers onbenut. Het lijkt soms wel alsof ze alleen voor een specifiek kunstje zijn aangenomen, terwijl veel mensen veel meer kunnen en weten. Het gevolg: ze voelen zich niet begrepen, niet gewaardeerd en haken emotioneel af. Natuurlijk, de meesten doen hun werk, maar de echte uitdaging, die leidt tot grotere betrokkenheid en een grotere bijdrage aan de doelen van de organisatie, die missen ze.

Wanneer managers er in slagen de doelen van de organisatie en de doelen van de medewerkers in lijn te krijgen, floreren beide. Albert Schweitzer zei: “Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful”. Het is dus in het belang van de organisatie er voor te zorgen dat de medewerkers gelukkig zijn, omdat dat leidt tot succesvolle medewerkers en dus tot een succesvolle organisatie. En, ook niet onbelangrijk: gelukkige medewerkers zijn minder vaak ziek en blijven langer bij een organisatie. En dat scheelt weer in ziektekosten en de kosten van het vinden van een nieuwe medewerker.

De kunst is tijdig de bakens te verzetten als je organisatie aan verandering onderhevig is, onder andere door andere manieren van besluitvorming en strategiebepaling. Want de zegswijze “als je doet wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd kreeg” is nog steeds actueel!

De oplossing

Met de bovenstaande uitdagingen in het achterhoofd (van 80/20 naar 100/100, uit je medewerkers halen wat erin zit en vastgeroeste patronen doorbreken) is de vervolgvraag: hoe gaan we dat doen? En waarom is de LEGO SERIOUS PLAY-methode een oplossing? 

De huidige tijd vraagt om resultaten. Die resultaten komen er niet met de oude wijze van vergaderen, omdat de opbrengst van dergelijke vergaderingen simpelweg te laag is. De LEGO SERIOUS PLAY-methode levert die opbrengst wel. LEGO SERIOUS PLAY zorgt voor grotere betrokkenheid van de medewerkers, meer en betere ideeën, en een lager ziekteverzuim.

Overigens: De LEGO SERIOUS PLAY-methode is geen managementgame waarbij de deelnemers volgens een vast script of spelregels een fictieve omzet moeten halen, moeten laten zien dat ze de juiste leiderschapskwaliteiten hebben, of dat ze goed kunnen samenwerken. Je bestuurt bij LEGO SERIOUS PLAY geen fictief land, reisbureau of bouwbedrijf.

Geschreven door

Jona Rens

Jona Rens is Agile Team Coach en trainer met ruim 15 jaar ervaring in de theaterwereld en 5 jaar ervaring in Agile coaching. Beide werelden brengt zij samen in hetgeen dat ze het liefste doet: training geven. Bij Epic Agility werkt Jona hard om officieel Certified Scrum Trainer te worden.