Wat jij leert tijdens de Certified Scrum Master training

Liberating Structures – Troika Consulting

door | nov 3, 2020

Bij Epic Agility passen wij steeds vaker Liberating Structures toe. Bij onze trainingen en tijdens al onze bijeenkomsten (zoals kennisdeelavonden en kwartaalbijeenkomsten). Waarom we dat doen? Nou, vooral omdat ze zo goed werken. Het levert ons veel op.

Een persoonlijke favoriet van mij is Troika Consulting. Wat is Troika Consulting? In snelle ‘consults’ vragen mensen om hulp waarna zij onmiddellijk advies krijgen van twee anderen. Troika Consulting is er voor iedereen die hulp wil krijgen van collega’s of vrienden.

Het gaat voor mij vooral over drie heel belangrijke facetten van menselijke interactie:

  • Allereerst een goede hulpvraag (durven) stellen.
  • Daarnaast goed luisteren.
  • En ten derde ervaren hoe je snel en praktisch waardevolle adviezen kunt uitwisselen met allerlei mensen om je heen.

Goede hulpvragen stellen is lastig. Het is knap om kort en bondig te formuleren waar je hulp bij nodig hebt. Het vereist sowieso moed om kenbaar te maken dat je het zelf ook niet allemaal weet. Dat maakt je kwetsbaar en waarom zou je je kwetsbaar opstellen? Het valt mij ook vaak op hoezeer duidelijke hulpvragen goede adviezen oproepen terwijl het omgekeerde ook geldt.

Luisteren is moeilijk. We denken van niet, maar écht luisteren is écht moeilijk. Het vereist zelfverzekerdheid en volwassenheid van de luisteraar want die moet los zijn van manifestatie-  en bewijsdrang en moet dus de eigen oordelen en verklaringen achterwege laten. Echte luisteraars zijn vrij om te ontvangen, staan écht open en vragen liever door voor zij een uitroepteken plaatsen.

Het derde element is het fenomeen dat je omringd bent door mensen die je nuttige raad kunnen geven. Het is goed om je te realiseren hoeveel mensen het leuk vinden om te adviseren. Zo bezien is de werkvorm Troika Consulting een voortdurende uitwisseling van cadeautjes. De steller van de hulpvraag geeft daarmee een cadeautje aan twee anderen, want diegene biedt een kans om cadeautjes (adviezen) terug te geven. Dat geeft iedereen een goed gevoel.

Al deze elementen komen rijkelijk aan bod in Troika Consulting. Het inzetten van Troika Consulting biedt zoveel handvatten om te leren dat de werkvorm op meerdere plaatsen in onze Certified Agile Leadership training terug komt. En ook in onze Agile Master Minds sessies zetten we om de genoemde redenen ook met succes het Trojka Consulting concept in.

Een laatste element dat ik wil noemen is iets dat mij intrigeert. We merken allemaal wel eens dat het gemakkelijker is om over mensen te praten dan dat het is om met mensen te praten. Maakt Troika Consulting bewust gebruik van dat gegeven? Want als onderdeel van het proces draait de vragensteller de adviseurs fysiek de rug toe. Dat geeft de adviseurs de gelegenheid met elkaar van gedachten te wisselen zonder afleiding van de mimiek van de vragensteller. Een interessant fenomeen!

Meer weten? Zelf ook eens ervaren? Neem vooral contact met ons op!

Rob Paeper

rob@epicagility.nl

Geschreven door

Ruben Brinkman