Management Drives teamsessie met 1 PK aandrijving

door | nov 26, 2020

Het team werkt Agile – maar komt niet tot resultaat!

Vooraf spreek ik één teamlid over de achtergrond van het team. Het bedrijf werkt Agile met Scrum, waarbij zelforganisatie en verantwoordelijkheid nemen belangrijke waardes zijn. Maar desondanks hebben ze als team moeite eigenaarschap te nemen en hun ideeën om te zetten in resultaat.

We zullen een halve dag aan de slag gaan; we starten met het bespreken van hun Management Drives team profiel. Om de bevindingen daaruit uit te diepen, stappen we vervolgens met een echt paard de manege bak in. Waarom het coachen met een echt paard next level toevoegt aan de Management Drives sessie, lees je hier:

*De personages uit dit verhaal zijn fictief. De foto is van een ander team.

Het Management Drives teamprofiel:

Als we allemaal met koffie of thee in de hand, om de tafel heen zitten, vertel ik dat het Management Drives team profiel inzicht geeft in hoe je als team gedreven bent. Daaruit kan je hele waardevolle inzichten krijgen en vervolgstappen zetten. Vervolgens leg ik de print van hun groepsprofiel neer en vraag wat ze meteen opvalt in hun groepsdrijfveren: twee kleuren ; groen als grootste kleur, op de voet gevolgd door geel.

Ik leg ze uit dat de groene kleur laat zien dat ze als team gedreven zijn tot het maken en onderhouden van gelijkwaardige en goede relaties. Dit team stelt mensen en sociale verbanden voorop. Daarnaast laat de gele kleur zien dat dit team gedreven is tot brainstormen en nieuwe ideeën bedenken. En als je die twee kleuren combineert: in het brainstormen voelt dit team dat ze elkaar aanvoelen en begrijpen.

Herkenbaar voor het team; ze buitelen over elkaar heen om te vertellen hoe lekker ze het vinden om samen te praten en te analyseren om dan nieuwe oplossingen te bedenken. Zelfs zo lekker, dat het niet altijd lukt om vervolgens in de actiemodus te komen.

Ik wijs ze op hun energieverlies op blauw en rood, te zien in de rechter bol; de all minus: waarbij blauw staat voor de verwerping op het stellen van regeltjes boven mensen en bij rood de verwerping op ongeduldig en conflicterend gedrag. Dit team zal snel iets als vertoon van macht ervaren, of regels en structuur als dwingend zien. Dit zou in de weg kunnen zitten om tot actie over te gaan.

Dit is de uitdaging die we aan gaan pakken met het paard er bij!

Maar ze hebben nog een derde kleur in hun groepsprofiel; oranje, de kleur van resultaten behalen en prestaties laten zien! Dat oranje zou toch moeten maken dat dit team voor gezamenlijke (groen) resultaten en uitdagingen gaat? Dat ze hun ideeën (geel) toepasbaar en praktisch maken. Waarom lukt dat dan niet goed in de praktijk? Daar hebben ze geen verklaring voor.

Dit is de uitdaging die we gaan aanpakken met het paard er bij!

Waarom met een paard?

Het team is wat onwennig met paarden, niemand heeft ervaring met deze grote dieren. Ik vertel ze dat dat niet uit maakt: we gaan er niet op rijden, we blijven op de grond. Ik leg uit dat paarden al miljoenen jaren op deze planeet zijn dat ze hun overlevingsstrategie enorm hebben verfijnd: lichaamstaal en intenties van anderen kunnen lezen. Ze zijn als kudde voor hun overleving afhankelijk van dat ze in een seconde en van grote afstand, kunnen lezen wat de intentie is van een leeuw die er aan komt.

Daarnaast zit hun veiligheid in het leven in de kudde; daarom zijn ze er op gericht om de harmonie in de kudde te bewaren. Ze zullen kuddegenoten die afwijkend gedrag vertonen, net zo lang spiegelen totdat het paard weer in balans is en weer aan de kudde kan deelnemen. 

Tijdens onze sessie zal het paard proberen met jou, en met het team, een kudde te vormen, maar alleen als jij in balans bent, of beter gezegd: als jouw gedrag congruent is met je intentie. Of het nou bewust of onbewust is, het paard zal je daarin spiegelen. En helaas, het heeft geen zin om het paard voor de gek te houden, die prikt daar zo doorheen en zal bij je weglopen. Een mens prikt daar moeilijker doorheen, en hier voegt het paard een unieke en krachtige laag toe.

Kennismaken met het paard

We gaan de manegebak in en ik stel het team voor aan Dorien, het grote witte paard waar we vandaag mee werken. Dorien snuft wat aan ze en gaat dan een eindje verderop staan.  De opdracht die ik ze vraag als team uit te voeren, is een zelfverzonnen parcours uit te zetten. Aan de kant liggen spullen klaar die ze hiervoor kunnen gebruiken. Als ze het parcours af hebben, is het de bedoeling dat ze als team het paard meenemen door het parcours. Let op; zónder het paard aan te raken!

Hoe vergaat de eerste teamopdracht?

De Product Owner Maarten komt meteen in actie en loopt naar de spullen. Hij trekt er 2 gekleurde balken uit en sleept ze naar het midden van de bak. Hij laat ze vallen en zegt “dit is de start”. Vervolgens wijst hij naar een plek verderop en zegt “dat daar is de finish”. De rest staat er bij en kijkt er naar. Maarten kijkt om naar zijn team dat nog aan de kant staat: “helpen jullie mee?”. Terwijl hij weer verder gaat met graven in de spullen, staat de rest van het team er wat schuchter naar te kijken.  Dan komt er beweging, iemand pakt een paar pionnen en zet die ergens op een rij neer. Een ander begint met een zeil te slepen. Maarten is zo druk bezig dat hij pas na een tijdje omkijkt en ziet wat de rest van het team heeft bijgedragen. Meteen stopt hij de boel en zegt; “nee, dáár is de finish en begint de spullen die mensen hebben neergezet, te verplaatsen”. Ik zie hoe de rest van het team, fysiek of mentaal, een stap achteruit doet. Dorien is inmiddels helemaal naar de andere kant van de bak gelopen en staat met haar kont naar het team toe. Ze denkt er niet over om aan te haken.

De leiding nemen

Maarten neemt weer het initiatief en stapt op Dorien af, die moet immers door het parcours heen geleid worden. Druppelsgewijs komen de teamleden achter hem aan. Maarten en nog iemand proberen het paard door hun parcours mee te krijgen. Maar hoe ze het ook proberen, Dorien kijkt af en toe naar ze om, maar verzet geen stap. 

Ik stop ze en vraag aan de teamleden hoe dat voor ze was. 

Maarten zegt: “het helpt ook niet dat zij dat verkeerd neerlegden en dat ik het opnieuw moest doen.” Iemand van het team sputtert: “ik snapte je plan niet” en dan komt er een gesprek op gang over dat ze graag mee willen doen, alleen dat ze soms niet weten wat Maarten bedoelt. Dat hij een duidelijk beeld in zijn hoofd heeft waar zij dan naar moeten raden.

De interventie van het paard

Terwijl het gesprek steeds openhartiger wordt, zie ik Dorien langzaam dichterbij komen. Ze gaat achter Maarten staan en duwt haar neus in zijn nek. Ik vraag Maarten wat het stemmetje in zijn hoofd zegt, maar wat hij niet uitspreekt. Hij kijkt naar zijn voeten. Dorien duwt nu haar neus nog een keer in zijn nek. Maarten zegt beschaamd: “Eigenlijk weet ik precies hoe ik het wil, maar ik kan toch niet die beslissing nemen en opdrachten gaan uitdelen?” (Weet je nog? Dit team heeft een verwerping op rood en blauw) Want dan is het niet Agile. Bij Agile werken moeten we het toch samen doen? Maar eigenlijk weet ik precies hoe ik het wil!”

Ik vraag hem die zin eens uit te spreken naar het team. 

Op het moment dat hij dat doet, gaat de groep om hem heen staan. En precies op hetzelfde moment loopt Dorien tussen twee teamleden door de cirkel in en gaat middenin de cirkel staan.

Als ik aan Maarten vraag hoe dat voelt, zegt hij: “alsof ik erkend word door het team”. Het team zegt dat ze het heel fijn vinden als Maarten uitspreekt wat zijn beeld bij iets is, omdat ze dan weten hoe ze bij kunnen dragen binnen dat idee. Terwijl ze het hier over hebben gaat de een na de ander Dorien aaien en Dorien ontspant: er vormt zich een kudde.

Wat is hierin de ontwikkelkans voor deze Product Owner en het team?

Ik bespreek nu met het team de mindset uit het persoonlijke profiel van Maarten: geel, blauw, rood als eerste drie kleuren. (Vergeet niet dat het team als geheel een verwerping had op rood en blauw.) Als Maarten zijn drie eerste kleuren positief zou inzetten, namelijk om overzicht te creëren, goed te organiseren, om tot actie te komen en duidelijkheid aan te brengen, is dat heel waardevol! Maar door zijn idee van wat Agile is, en door de verwerping van het team op blauw en rood, houdt hij deze drijfveren achter. Daar zit een hele mooie ontwikkelkans!

Met deze inzichten doen ze de oefening opnieuw

Maarten geeft heel helder aan wat hij wil. Hij loopt het denkbeeldige parcours en vertelt erbij. Als hij weer in zijn hoofd wil verdwijnen, vraag ik hem zich naar zijn team om te draaien en te checken of iedereen nu een duidelijk beeld heeft. “Jaaaa” roepen ze en iedereen komt in beweging! Er wordt gelachen en gepraat, en met plezier samengewerkt. Duidelijk een groot verschil met de eerste keer.

Dorien staat ondertussen vanaf dichtbij te kijken wat er allemaal gebeurt. Ze snuffelt aan de spullen die neergelegd worden en is duidelijk aangehaakt bij wat er gaande is. Een groot verschil met hoe ze daarnet nog in de hoek stond!

Als het parcours ligt, loopt het team als groep naar Dorien en dit keer nemen ze de tijd om even contact te maken. Ze bespreken samen hun tactiek om Dorien met zich mee te laten lopen. En dan lopen ze hun parcours en Dorien volgt zonder problemen, waarbij het ze zélfs lukt om Dorien over het zeil te laten lopen, dat aan het einde van de route ligt. Best bijzonder voor een paard. 

Opgelucht en blij geven ze elkaar high fives. “Deze ronde voelt heel anders!”

Conclusie vanuit de Management Drives teamsessie

Als gedrag vanuit je mindset inzet, gaat dit niet altijd op een positieve manier. Het is goed om je te realiseren dat er een potentiële kracht zit in de drijfveren die vooraan in je mindset staan, mits ze positief gedrag opleveren. Dat kan een sleutel zijn tot effectief gedrag. Als Maarten positief blauw en rood gedrag kan inzetten, activeert dat het geel/groen van het team, om oranje resultaten te bewerkstelligen!

En welke unieke ervaring voegt het paard daar aan toe?

Paarden zijn in het hier en het nu. Ze houden niets achter en vertonen geen sociaal gewenst gedrag. Ze veranderen direct mee met de verandering van gedrag in het team. Je kan dus meteen ervaren en zien welk effect een verandering in gedrag bij Maarten heeft op het team. Zo kan je de opgedane inzichten uit de Management Drives teamsessie, meteen in praktijk brengen en de verandering voor je zien!

Zo laat het paard duidelijk het effect van de verandering in jullie gedrag zien, gebaseerd op de ontwikkelkansen vanuit de Management Drives sessie!

Ben je benieuwd wat Management Drives en/of paarden coaching voor jou en je team kunnen betekenen?

Neem dan gerust contact met mij op. Ik vertel je hier graag meer over!

Jona Rens

 

Geschreven door

Ruben Brinkman