OKR’s voor Agile Teams: zo zet je de methode in

door | nov 24, 2023

Dit artikel is geschreven in samenwerking met Th[Is] Performance, exclusieve partner van OKRinstitute.org.

Grote kans dat je de term ‘OKR’ wel een keertje voorbij hebt horen komen, waarschijnlijk in combinatie met OGSM, KPI of een andere drie-tot-vierletterige afkorting die je tegenwoordig in steeds meer bedrijfsstrategieën kunt lezen. Klinkt wellicht als een ver-van-je-bed-show, maar eigenlijk zijn OKR’s een essentiële methode voor elke Scrum Master, Agile Coach en Product Owner. Waarom en – nog belangrijker – hoe je OKR’s inzet in bij je team en zo elk team een beetje meer agile maakt, dat vertellen we je in dit blog.

Een OKR, wat is dat?

OKR staat voor Objective and Key Results (Doelstelling en Belangrijke Resultaten) en het is een framework dat helpt meetbare doelen te formuleren en af te stemmen binnen organisaties. Maar belangrijker nog: ze verbinden overkoepelende strategische doelstellingen op organisatieniveau met de inspanningen van het team, of bijvoorbeeld een hele area aan teams.

Waarom OKR’s voor Agile teams

In de praktijk zien we dat Scrum Masters, Agile Coaches en Product Owners vooral veel kennis hebben van hun eigen rol en de tools en handvatten om hun eigen taken goed uit te kunnen voeren. Maar de kennis over gedragen doelen en een doorvertaling van organisatiedoelen naar doelen op teamniveau blijft achter. En dat is precies waar de OKR-methode bij helpt.

Concreet zijn er drie redenen waarom je met OKR’s wilt gaan werken in je Agile team:

  1. Afstemming tussen strategie en werk
  2. Hogere betrokkenheid van het Agile team
  3. Meetbare resultaten

1. Je Agile team kan het werk prioriteren naar wat echt belangrijk is voor de organisatie.

We zeiden het al: het is een grote uitdaging om te zorgen dat je Agile team volledig opgelijnd is met de strategische doelen van de organisatie. Met OKR’s heb je een gestructureerd kader om die afstemming makkelijker te maken. Waar bijvoorbeeld Epics en User Stories zich richten op de technische kant van het product dat je ontwikkelt met je team, helpt een OKR om het grote plaatje in beeld te houden. Dit versterkt de verbinding tussen dagelijkse activiteiten en de overkoepelende strategie.

2. Je Agile team is meer betrokken en heeft meer focus.

Als Scrum Master, Agile Coach of Product Owner kan je OKR’s gebruiken om teams te helpen zich te concentreren op de meest impactvolle initiatieven. Doordat je de strategische doelen vertaalt naar concrete doelstellingen, weten je teamleden hoe ze precies bijdragen met hun werk. Oftewel: focus en betrokkenheid.

3. Je Agile team levert werk met meetbare resultaten op.

Wie een Agile team faciliteert en sturing geeft, begrijpt het belang van metingen en feedback in Agile processen. Met OKR’s werk je met een meetbaar kader om succes te evalueren. Doordat je key results specifiek maakt, kun je de voortgang van gestelde doelen objectief meten. Dit stelt Scrum Masters, Agile Coaches en Product Owners in staat om snel te reageren op veranderingen en aanpassingen aan te brengen wanneer dat nodig is. En het stimuleert om vanuit werkcultuur successen heel concreet te benoemen en de juiste aandacht te geven.

Is een OKR Agile?

OKR’s vind je niet alleen bij Agile organisaties, maar ze passen wel bij uitstek in het gedachtegoed. De Agile mindset gaat namelijk over het leveren van waarde aan de klant, door adequaat en flexibel te reageren op veranderingen.

De OKR-methode matcht met de Agile principes op de volgende manieren:

  • Focus: OKR's zijn gericht op het leveren van waarde die op dat moment van het meest belang is. Door de doelen en resultaten te focussen op wat écht ertoe doet, ervaren Agile teams meer commitment in hun werk.
  • Flexibiliteit: OKR's zijn flexibel en moeten worden bijgesteld om te reageren op veranderingen. Dit is belangrijk in een Agile omgeving, waar veranderingen met regelmaat plaatsvinden.
  • PIteratief: OKR's zijn net als Agile methodes gebaseerd op kort cyclisch en iteratief werken. OKR’s volgen de ”heartbeat” van de hele organisatie. Teams stellen doelen en resultaten vast voor een bepaalde periode, zoals een kwartaal of een jaar. Na deze periode worden de doelen en resultaten beoordeeld en indien nodig bijgesteld.
  • Samenwerking: OKR's zijn gebaseerd op samenwerking. Teams werken samen om doelen en resultaten te stellen en te bereiken. De bottom-up engagement en top-down guidance zorgen ervoor dat OKR’s organisatiebreed en diep verankerd zijn.

OKR vs KPI’s: wat is het verschil?

We horen je al denken: gaan KPI’s ook niet over doelstellingen? Klopt, maar er is wel een verschil. KPI’s kun je zien als dagelijkse gezondheidschecks die de prestaties van specifieke taken en processen evalueren. OKR’s zijn meer strategisch en gericht op de overkoepelende bedrijfsdoelstellingen.

KPI’s zijn de indicatoren op bestaande data op hoog niveau die je met een precieze frequentie analyseert (jaarlijks, driemaandelijks, maandelijks, wekelijks, enz.). KPI’s worden gebruikt om prestaties te meten, maar ze vertellen je niet wat er moet veranderen of verbeteren om de groei van die cijfers te stimuleren.

OKR is een methode om elk kwartaal doelen te stellen die bedrijven helpen om hun prestaties te verbeteren en verandering te stimuleren. OKR’s worden gebruikt om te beslissen wat er moet worden veranderd, opgelost of verbeterd.

Dat betekent niet dat ze elkaar uitsluiten. Sterker nog: ze kunnen naast elkaar worden gebruikt. Scrum teams kunnen bijvoorbeeld KPI’s gebruiken om de dagelijkse vooruitgang in sprints te bewaken, terwijl ze OKR’s inzetten om de grotere doelen buiten de sprints om te realiseren. Door deze combinatie kan een team continu zijn algehele doelen en prestaties afstemmen en bijsturen. Met behulp van zowel KPI’s als OKR’s beleven Scrum Masters en Agile Teams het beste van twee werelden: het inzoomen op dagelijkse operationele efficiëntie en het uitzoomen op overkoepelende strategische doelstellingen.

Een OKR template, dat ziet er zo uit

Een OKR template bestaat uit twee onderdelen:

1. Objective (Doelstelling): Wat willen we bereiken?
2. Key Results (Belangrijke Resultaten): Hoe weten we dat we er zijn? Zoals het woord ‘Results’ al aangeeft, kunnen dit er meerdere zijn.

Een OKR best practice is dat je 3 tot 5 Key Results per Objective formuleert. Om effectieve OKR’s te hebben stel je ze ambitieus als haalbaar op. Deze kan je gebruiken om de voortgang te meten en te sturen op outcome in plaats van output.

Tip: download hier het OKR template van het OKR Institute.

Elke dag een beetje beter

Ben je klaar om meer te leren en je Agile werk met OKR’s naar een hoger niveau te tillen? Op woensdag 29 november organiseren we samen met de OKR-trainers van Th[is] Performance een gratis Meetup sessie voor Scrum Masters, Product Owners en Agile Coaches.

Geschreven door

Epic Agility