Epic Agility, gevestigd aan De Ruijterkade 112-F, 1011 AB Amsterdam, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.epicagility.nl

De Ruijterkade 112-F, 1011 AB Amsterdam, Nederland

+31 20 737 0335

Bastiaan Smeenk is de Functionaris Gegevensbescherming van Epic Agility. Hij is te bereiken via bastiaan@epicagility.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Epic Agility verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er an overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@epicagility.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Epic Agility verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van je betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame materiaal
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Je te kunnen certificeren voor je opleiding
 • Om een compleet profiel te kunnen maken van de deelnemers
 • Epic Agility analyseert je online gedrag om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren
 • Epic Agility verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
Geautomatiseerde besluitvorming

Epic Agility neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Epic Agility) tussen zit. Epic Agility gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Mailchimp | mailingprogramma op basis van inschrijving of naar aanleiding deelname aan training | Naam, e-mail, gevolgde trainingen en interesses.
 • Google Workspace | kantoorsoftware ter verwerking van gegevens en administratie
 • Google Analytics & Ads | analytische software en advertentie software welke gebruik maakt van de input van onze lead formulieren
 • Microsoft Ads | advertentie software welke gebruik maakt van de input van onze lead formulieren
 • Lead formulieren op diverse plaatsen zoals onze eigen website, Meta, Linkedin, Bing en Google | hierop verzamelen we naam en/of e-mail om ze onze advertenties en diensten aanbod te kunnen verbeteren en persoonlijk te kunnen maken. 
 • Typeform | enquêtetool voor surveys en om te administreren naar welk e-mailadres certificaten gestuurd mogen worden | Naam en e-mail
 • Mighty Networks (epicagility.online) | online platform ten behoeve van online en digitaal trainingsmateriaal van Epic Agility | Naam, e-mail en gevolgde training
 • Zoom | videobelsoftware, nodig bij online trainingen van Epic Agility | Naam en e-mail (niet noodzakelijk bij fysieke training)
 • Mural | samenwerking tool om online “stickies” te kunnen maken in teams, nodig bij trainingen van Epic Agility | Naam en e-mail
 • Miro | samenwerking tool om online “stickies” te kunnen maken in teams, nodig bij trainingen van Epic Agility | Naam en e-mail
 • Pipedrive | salestool om trainingen en consultancy aanbiedingen te managen | Naam, adres, e-mail, afgenomen diensten
 • Pandadoc | offertetool om offertes uit te brengen | Naam, adres, e-mail en afgenomen diensten
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Epic Agility bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en nooit meer dan 2 jaar. Dit heeft te maken met de looptijd van het certificaat van de Scrum Alliance van 2 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Epic Agility verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zoals bijvoorbeeld je naam en e-mail aan de certificerende organisatie van jouw training.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Epic Agility gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je eigen gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Epic Agility en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je in bezit hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar bastiaan@epicagility.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Epic Agility wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Epic Agility neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@epicagility.nl.