Checklist Daily Scrum Meeting – Google slide

Gratis

Dit product is bedoeld om een beginnende Scrum Master te helpen bij het opzetten van de Daily Scrum.

Checklist voor de Daily Scrum meeting.

De checklist is opgebouwd uit een aantal onderdelen:

 • doel
 • frequentie
 • aanwezigen
 • benodigde voorbereidingen
 • activiteiten
 • resultaat

In de checklist worden de volgende afkortingen gebruikt:
O = Ontwikkelaars, PO = Product Owner, SM = Scrum Master.

Hoe gebruik je het?

De checklist is opgebouwd uit een aantal onderdelen. Al die onderdelen zijn belangrijk om over na te denken en er een bewuste keuzes over te maken. Loop de onderdelen van voor tot achter langs en weer terug. Noteer jouw idee bij ieder onderdeel. Doe dat net zolang tot je een duidelijk beeld hebt van wat je wilt met de Daily Scrum.

Checklist Daily Scrum Meeting

De checklist bevat zes onderdelen: 

 • doel
 • frequentie
 • aanwezigen
 • benodigde voorbereidingen
 • activiteiten
 • resultaat

In de checklist worden de volgende afkortingen gebruikt:

O = Ontwikkelaars, PO = Product Owner, SM = Scrum Master.

Doel

Een meeting waarin een plan wordt gemaakt voor komende 24 uur waarin de activiteiten van teamleden op elkaar zijn afgestemd. De meeting zorgt voor snelle besluitvorming, afstemming en kennisuitwisseling.

Frequentie

Dagelijks 15 minuten

Aanwezigen

 • Ontwikkelaars (verplicht)
 • Scrum Master (optioneel)
 • Product Owner (optioneel)

Voorbereiding

 • Taken op de sprint backlog zijn geüpdate (O)
 • Teamleden hebben nagedacht over de 3 Daily Scrum vragen (O)
  • Wat heb ik gisteren gedaan?
  • Wat ga ik vandaag doen?
  • Waar heb ik hulp bij nodig / wat hindert mijn voortgang?

Tip: De SM kan deze vragen variëren en bijvoorbeeld een periode doen:

 • Wat heb ik de afgelopen 24 uur opgeleverd/afgerond? 
 • Wat ga ik de komende 24 uur opleveren/afronden?
 • Waar heb ik hulp bij nodig?

Dat verschuift de focus in de Daily van hard werken (doen) naar waarde creatie (afmaken).

Activiteiten

 • Nodig alle teamleden uit om te gaan staan
 • De teamleden beantwoorden de 3 Daily Scrum vragen (O)
 • Teamleden bieden elkaar hulp aan wanneer mogelijk (O)
 • Zijn er afhankelijkheden met andere teams waar een Scrum of Scrums voor belegd moet worden?
 • De Scrum Master noteert de grotere obstakels (SM)

Resultaat

 • De meeting is in uiterlijk 15 minuten klaar (SM)
 • De follow-up punten worden samengevat (wie, wat, wanneer) (SM)
 • De Sprint backlog is geüpdate (O)
 • De lijst met obstakels is geüpdate (SM)
 • Zonodig zijn extra meetings ingepland (O)
 • Zonodig zijn de items voor een Scrum of Scrums genoteerd (O)

Checklist Daily Scrum Meeting – Google slide

Gratis