Gratis

LearningChecklist Daily Scrum Meeting

Checklist voor de Daily Scrum meeting.

De checklist is opgebouwd uit een aantal onderdelen:

 • doel
 • frequentie
 • aanwezigen
 • benodigde voorbereidingen
 • activiteiten
 • resultaat

In de checklist worden de volgende afkortingen gebruikt:

O = Ontwikkelaars

PO = Product Owner

SM = Scrum Master

Doel

Een staande meeting waarin een plan wordt gemaakt voor komende 24 uur waarin activiteiten van teamleden op elkaar zijn afgestemd. De meeting zorgt voor snelle besluitvorming, afstemming, en kennis van het totale project.

Aanwezigen

V
Ontwikkelaars (verplicht)
V
Scrum Master (optioneel)
V
Product Owner (optioneel)

Aanwezigen

V
Dagelijks 15 minuten

Voorbereiding

V
Taken op de sprint backlog zijn geüpdate (O)
V
Teamleden hebben nagedacht over de 3 daily Scrum vragen (O)
 • Wat heb ik gisteren gedaan?
 • Wat ga ik vandaag doen?
 • Waar heb ik hulp bij nodig / wat hindert mijn voortgang?
V
Meeting kan bij sprint backlog worden gehouden (SM)

Activiteiten

V
Teamleden beantwoorden de 3 daily Scrum vragen (O)
 • Wat heb ik gisteren gedaan?
 • Wat ga ik vandaag doen?
 • Waar heb ik hulp bij nodig / wat hindert mijn voortgang?
V
Teamleden bieden elkaar hulp aan wanneer mogelijk (O)
V
Zijn er afhankelijkheden met andere teams waar een Scrum of Scrums voor belegd moet worden?
V
Scrum Master noteert grotere obstakels (SM)

Resultaat

V
Meeting duurt niet langer dan 15 minuten (SM)
V
Vat follow up punten samen (wie, wat, wanneer) (SM)
V
Sprint backlog is geüpdate (O)
V
Lijst met obstakels geüpdate (SM)
V
Zo nodig zijn extra meetings ingepland (O)
V
Zo nodig items voor een Scrum of Scrums (O)

The checklist is one of the most high powered productivity tool ever discovered.

~ Brian Tracy

Iemand anders helpen met deze learning? 

Deel het met je collega of kennis