Gratis

LearningHoe doe je als scrum master een sprint review?

Hieronder een uitleg hoe jij je als scrum master kan voorbereiden op de sprint review.
De sprint review vindt plaats aan het einde van de sprint. Tijdens de sprint review laat het scrum team het werk van de sprint zien aan de stakeholders. Het doel is om feedback te ontvangen op het geleverde werk, maar ook om vooruitkijken naar de volgende sprint.
De verantwoordelijkheden van de scrum master zijn klein tijdens de sprint review, maar de rol voor voorbereiding zijn belangrijk.

Als Scrum Master heb je twee belangrijke verantwoordelijkheden, coachen en faciliteren.
Deze twee komen uitermate goed terug in in de daily stand up.
Een daily stand up vergt voorbereiding voor een Scrum Master, als je er het meeste uit wil halen.

Voorbereiding

Als voorbereiding naar de sprint review zorgt de scrum master dat het scrum team snapt wat hun verantwoordelijkheden zijn voor de sprint review.

Tijdens de eerste sprint reviews zul je vaak moeten herhalen wat het doel is en wat er van het team verwacht wordt.

Waar kan de scrum master de teamleden mee helpen?

Het is belangrijk dat de teamleden alleen user stories presenteren die voldoen aan de definition of done tijdens de review. Het is dus van belang om hen hiervan bewust te maken. Verder bepaalt het team in overleg met de Product Owner welke user stories gepresenteerd worden tijdens de Review. De voorbereidingen voor de presentatie tijdens de review moeten tot een minimum beperkt blijven (max. 1 uur).

Waar kan de scrum master de product owner helpen?

De Product Owner moet in overleg met de Ontwikkelaars bepalen wat er wel en wat er niet gepresenteerd wordt tijdens de Review meeting. De Product Owner is tevens de persoon die relevante stakeholders uitnodigt. Als Scrum Master zie je er op toe dat dit gebeurt. In de beginfase van Scrum zul je hier scherper op moeten zijn dan in latere fases.

Tijdens de sprint review

Het lijkt alsof de scrum master niets doet tijdens de sprint review, maar de scrum master heeft wel degelijk een belangrijke rol.

Terwijl het ontwikkelteam de user stories aan de product owner en stakeholders presenteert, observeert de scrum master het geheel nauwlettend. Heeft het hele ontwikkelteam een actieve houding? Wordt er op een goede manier feedback gegeven? Wordt feedback goed ontvangen? Wordt er naar elkaar geluisterd of dramt iemand zijn mening door? 

Tijdens de sprint review meeting heeft de scrum master dus geen faciliterende rol, die wordt gepakt door het ontwikkelteam en de product owner. Het is wel verstandig de meeting de eerste paar keren goed voor te bereiden met elkaar. Dit moet je waarschijnlijk als scrum master stimuleren.

Hier vind je een handige Sprint review checklist

Iemand anders helpen met deze learning? 

Deel het met je collega of kennis