Sprint Retrospective – Checklist

Gratis

Deze checklist helpt je als scrum master om een effectieve sprint retrospective voor je team te organiseren en faciliteren.

 

sprint planning checklist

ZO GEBRUIK JE HET

De checklist is opgebouwd uit een aantal onderdelen: doel van de meeting, frequentie van de meeting, aanwezigen, benodigde voorbereidingen, activiteiten gedurende de meeting, en tenslotte het resultaat van de meeting.

DE CHECKLIST VOOR DE RETROSPECTIVE

De checklist is opgebouwd uit een aantal onderdelen:

 • doel
 • frequentie
 • aanwezigen
 • benodigde voorbereidingen
 • activiteiten
 • resultaat

In de checklist worden de volgende afkortingen gebruikt:

O = Ontwikkelaars, PO = Product Owner, SM = Scrum Master.

DOEL

Het doel van de retrospective meeting is het reflecteren op de afgelopen sprint op het gebied van mensen, relatief, proces, en faciliteiten/ tools.

FREQUENTIE
Laatste dag van de sprint, na de review.

AANWEZIGEN

 • Ontwikkelaars
 • Scrum Master
 • Product Owner

 

VOORBEREIDING

 • Zorg voor een plan voor de retrospective (SM)
 • Lijst met obstakels wordt meegenomen (SM)
 • Verzamel de uit de vorige retrospective overeengekomen acties (SM)

ACTIVITEITEN

 • Blijf weg van inhoudelijke discussies over het opgeleverde werk (SM)
 • Vertel het doel en de agenda/ werkvorm (SM)
 • Evalueer afspraken die gemaakt zijn in vorige retrospective (SM)
 • Zorg dat iedereen aan het woord komt (SM)
 • Verzamel input voor verbetering (SM)
 • Bepaal maximaal 3 verbeterpunten voor komende sprint en wijs verantwoordelijken aan (SM)

RESULTAAT
Afspraken over verbeteringen op het gebied van mensen, relaties, processen, en faciliteiten.

Sprint Retrospective – Checklist

Gratis