Gratis

LearningSprint Retrospective – Checklist

Deze checklist helpt je als scrum master om een effectieve sprint retrospective voor je team te organiseren en faciliteren.

De checklist is opgebouwd uit een aantal onderdelen:

  • doel
  • frequentie
  • aanwezigen
  • benodigde voorbereidingen
  • activiteiten
  • resultaat

Zo gebruik je deze retrospective checklist

De checklist is opgebouwd uit een aantal onderdelen: doel van de meeting, frequentie van de meeting, aanwezigen, benodigde voorbereidingen, activiteiten gedurende de meeting, en tenslotte het resultaat van de meeting.

In de checklist worden de volgende afkortingen gebruikt:

O = Ontwikkelaars

PO = Product Owner

SM = Scrum Master

Doel

Het doel van de retrospective meeting is het reflecteren op de afgelopen sprint op het gebied van mensen, relatief, proces, en faciliteiten/ tools.

Aanwezigen

V
Ontwikkelaars
V
Scrum Master
V
Product Owner

Aanwezigen

V
Laatste dag van de sprint, na de review

Voorbereiding

V
Zorg voor een plan voor de retrospective (SM)
V
Lijst met obstakels wordt meegenomen (SM)
V
Verzamel de uit de vorige retrospective overeengekomen acties (SM)

Activiteiten

V
Blijf weg van inhoudelijke discussies over het opgeleverde werk (SM)
V
Vertel het doel en de agenda/ werkvorm (SM)
V
Evalueer afspraken die gemaakt zijn in vorige retrospective (SM)
V
Zorg dat iedereen aan het woord komt (SM)
V
Verzamel input voor verbetering (SM)
V
Bepaal maximaal 3 verbeterpunten voor komende sprint en wijs verantwoordelijken aan (SM)

Resultaat

V
Afspraken over verbeteringen op het gebied van mensen, relaties, processen, en faciliteiten.

The checklist is one of the most high powered productivity tool ever discovered.

~ Brian Tracy

Iemand anders helpen met deze learning? 

Deel het met je collega of kennis