WAARDEN

Het gedachtegoed van Agile is verwoord in het Agile Manifesto. Het Agile Manifesto bestaat uit vier waarden en twaalf principes. De vier waarden staan niet in willekeurige volgorde, maar borduren op elkaar voort. De vier waarden zijn als volgt 

agile waarde 1

Mensen en hun onderlinge interactie verkiezen boven processen en hulpmiddelen is een belangrijke waarde om te komen tot waardevolle resultaten. Elkaar te begrijpen als team is belangrijk om als team samen te werken.

Agile waarde 2

Wanneer je als een echt team samenwerkt, bereik je waardevolle resultaten. Alleen zo krijg je feedback en ga je als team verbeteren. Documenteren is hierbij geen doel op zich.

Agile waarde 3

Wanneer je werkende (tussen)resultaten hebt ga je echt samenwerken met de klant. De samenwerking is dus niet gebaseerd op een heleboel aannamen en onderhandelingen over contracten.

Agile waarde 4

Een plan is leuk maar probeer hier niet van af te wijken. Wendbaar zijn gaat dus boven
een plan zodat snel veranderingen kunnen worden toegepast..

Zoals je ziet volgen de waarden elkaar op. Je kunt dus niet slechts 3 van de 4 waarden
toepassen. Het is alles of niets.

PRINCIPES

Van de 4 waarden gaan we door naar de 12 principes, lees ze hieronder

 1. Onze hoogste prioriteit is het tevredenstellen van de klant door het vroegtijdig en voortdurend opleveren van waardevolle resultaten
 2. Verwelkom veranderende behoeftes, zelfs laat in het ontwikkelproces. Agile processen benutten verandering tot concurrentievoordeel van de klant
 3. Lever regelmatig werkende resultaten op. Liefst iedere paar weken, hooguit iedere paar maanden
 4. Mensen uit de business en ontwikkelaars moeten dagelijks samenwerken gedurende het gehele project
 5. Bouw project rond gemotiveerde individuen. Geef hen de omgeving en ondersteuning die ze nodig hebben en vertrouw erop dat ze de klus klaren
 6. De meest efficiënte en effectieve manier om informatie te delen in en met een ontwikkelteam is door met elkaar te praten
 7. Werkende resultaten zijn de belangrijkste maat voor voortgang
 8. Agile processen bevorderen duurzame ontwikkeling. De opdrachtgevers, ontwikkelaars en gebruikers moeten een constant tempo eeuwig kunnen volhouden
 9. Voortdurend aandacht voor technische meesterschap en een goed ontwerp versterken agility
 10. Eenvoud, de kunst van het maximaliseren van het werk dat niet gedaan wordt, is essentieel
 11. De beste architecturen, eisen en ontwerpen komen voort uit zelforganiserende teams
 12. Op vaste tijden, onderzoekt het team hoe het effectiever kan worden en past vervolgens zijn gedrag daarop aan

Je ziet dat de 12 principes aansluiten bij de 4 waarden. Wanneer je agile gaat werken zul je altijd deze waarden en normen goed in acht moeten nemen.