WOW Retrospective

Gratis

Doel van de WOW retrospective

Met een WOW retrospective kun je gericht bepaalde onderwerpen evalueren die spelen bij het team. Je kunt het bijvoorbeeld inzetten om te kijken hoe het met de scrum ceremonies gaat. Maar je kunt ook zelf een paar onderwerpen bedenken waar je met het team op wilt richten.

 

wow retrospective

ZO ZIET HET ERUIT

Een WOW retrospective heeft een matrix met op de x-as de onderwerpen (3 tot 5) en op de y-as:

  • ‘WOW’=wat gaat geweldig
  • ‘wondering’=wat vraag je je af
  • ‘worried’=waar ben je bezorgd over

 

ZO GEBRUIK JE HET

  1. Geef teamleden een aantal minuten de tijd om voor zichzelf te bedenken wat ze van elk onderwerp vinden en laat ze een gedachte per sticky note opschrijven.
  2. Laat de teamleden de sticky notes opplakken en bespreek gezamenlijk de uitkomsten. Wat valt er op? Wat gaat heel goed? Welke verbetermogelijkheden zie je?
  3. Leg tenminste een tot vijf concrete verbeteracties vast en maak het SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, resultaatgericht, tijdgebonden). Bepaal ook wanneer je de voortgang checkt.