Jeroen Kooistra

Agile Team Coach & Trainer

De enige manier om geweldig werk te doen, is door te houden van wat je doet!

Jeroen heeft zijn sporen verdiend met 11 jaar werkervaring in de bouw- en consultancy wereld. Hij heeft het Agile werken geïntroduceerd in engineering teams en is als Agile Coach snel in staat om een vertrouwensband te creëren met de teams die hij coacht en traint. Verder krijgt Jeroen veel energie van het helpen van organisaties die het zicht op een visie kwijt zijn en hulp nodig hebben zichzelf opnieuw uit te vinden. Hij is als geen ander in staat om met een Agile mindset vooruit te blikken in de wereld van digitalisering en automatisering en daarin concrete handvatten te bieden. Stap voor stap helpt hij met workshops en coaching nieuw leven te blazen in een ambitieuze toekomstvisie die tegelijk ook direct operationeel uitvoerbaar is.

Agile in de bouwwereld

Jeroen Kooistra heeft meer dan 11 jaar ervaring opgedaan in de wereld die altijd om ons heen aanwezig is, maar die wij niet altijd bewust zien; van bruggen en dijken tot stations en kantoorgebouwen, alles kwam voorbij in zijn tijd bij Arcadis. Volgens veel kenners is de bouwwereld één van de laatste sectoren die rijp is voor disruptie en Jeroen heeft hier met name in de digitaliseringsslag een flinke bijdrage geleverd.

“Mijn handen gaan jeuken als ik verspilling zie in een organisatie; of het nu verspilling is door onnodig wachten of als ik zie dat er talent verloren gaat. Vandaag de dag zou dat gewoon niet meer mogen met alles dat de digitalisering en automatisering ons biedt.”

In de bouwwereld is het onderwerp digitalisering al een aantal jaar een hot topic en het is Jeroen’s ambitie om impact te maken in die wereld als het gaat om de Agile mindset.“Het is een combinatie van bureaucratie, strenge regelgeving en het denken in silo’s die maken dat het lastig is om écht wendbaar te werken. Er is marginaal ruimte voor disruptieve innovatie, omdat er door tijdsdruk veelal in standaard of bewezen oplossingen wordt gedacht. Écht vanuit waarde redeneren en van daaruit onderzoeken wat de behoefte vervuld, is een kunst die door nog maar weinigen goed wordt beheerst. De status quo is nog alom aanwezig en de complexiteit van de natuurlijke en gebouwde omgeving maakt het ook moeilijk om werkelijk anders te gaan denken.”

Jeroen heeft in de afgelopen jaren impact gemaakt door met een Agile mindset te kijken naar het ontwerpen van infrastructuur. “Durf als organisatie lef te tonen, begin ergens en wees niet bang om het fout te doen of te denken dat het onmogelijk is. Alles is mogelijk. Lever iedere week iets op dat af is, neem de organisatie om je heen mee en beweeg met je team in kleine stappen vooruit naar weer een volgende mijlpaal. En is het nodig om te innoveren? Bijvoorbeeld om een proces volledig te automatiseren en zo kostbare tijd uit te sparen. Zet parallel een (tijdelijk) projectteam op dat dedicated daar aan kan werken met input vanuit de business. Zo geef je invulling aan Agile werken in de bouwwereld.”

Ideale wereld

Het is de enorme potentie voor verbetering en ruimte voor innovatie die Jeroen uitdaagt om de organisaties die zich middenin transitie naar wendbaar werken bevinden te helpen. “Mijn aanpak is gericht op 100% transparantie, vertrouwen en een sterke no-nonsense mentaliteit. Ik geloof namelijk dat dit is wat nodig is om een ingewikkeld en groot begrip dat digitalisering is geworden, begrijpelijk te maken voor iedereen. Daarnaast zou ik het fantastisch vinden als wij met z’n allen een wereld accepteren die nooit af is en waarin wij tijdelijk invulling kunnen geven aan onze behoeften. Dit om de twee grootste verspillingen van allemaal te voorkomen; de verspilling van tijd en geld. Bijvoorbeeld aan het uit de grond stampen van het zoveelste kantoorgebouw terwijl ruim 5% van alle kantoorruimte in Nederland leeg staat en we tegelijkertijd een toevlucht naar thuiswerken zien ontstaan.” 

Kom in contact met Jeroen Kooistra

jeroenkooistra@epicagility.nl

06 34 50 29 69