Jeroen Molenaar

Oprichter van Epic Agility en CEO van VitalTalent

Elke dag een beetje beter.

Jeroen, oprichter van Epic Agility, heeft meer dan 12 jaar hands-on ervaring met het inrichten en begeleiden van Agile organisaties. Daarnaast is hij sinds 2023 eigenaar en CEO van het internationale trainingsbureau VitalTalent.

Jeroen Molenaar | Agile Transformatie Coach en Certified Scrum Trainer (CST®) bij Epic Agility

“Software is eating the world. Alles wordt software. Ook de hardware. Je ziet het aan apparaten, aan the internet of things. We updaten continu onze apparaten. De auto is een softwareproject; je Tesla ontvangt dagelijks alle nieuwe updates en kan telkens een beetje meer. Een bank is een fintech bedrijf en als ze zich anders zouden zien, worden ze door Google overgenomen. Niet de bank, maar de dienstverlening. Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant is dat veel corporates met hun structuur en werkwijze nog in het pre-digitale tijdperk verkeren met een centrale, top down aansturing. Maar wie mee wil blijven doen, zal moeten beseffen dat professionaliteit belangrijker is dan management, rollen belangrijker dan functies en teams belangrijker dan afdelingen”

Senior Agile Coach & Trainer

Jeroen Molenaar heeft inmiddels meer dan 15 jaar ervaring met het inrichten en begeleiden van Agile organisaties. Daarnaast was hij jarenlang een van de zes Certified Scrum Trainers ® in Nederland, tot hij besloot te stoppen met trainen en zich volledig te richten op de ontwikkeling van Epic Agility en VitalTalent.

In het verleden heeft hij geadviseerd, gecoacht en teams getraind van de werkvloer tot en met het senior management in Agile werkstijlen en Agile leiderschap. Onder andere bij ING, Triodos, KPN en DELA. Jeroen is een doener. Hij brengt energie en inspiratie. “Het gaat om de versnelling die ik breng. Ik kom niet zomaar coachen omdat ik het leuk vind. Ja, ik vind het leuk. Maar het gaat om de impact die je hebt. Ik wil iets verbeteren of versnellen. Iets openbreken of een situatie doorbreken zodat mensen met elkaar gaan praten. Of simpelweg meer omzet maken tegen lagere kosten.” Als hij íets onbevredigend vindt, is het dat hij het bedrijfsresultaat niet kan verbeteren. “Je moet met mij meer geld kunnen verdienen, anders doe ik mijn werk niet goed.”

Snelheid met Agile werken

Volgens Jeroen is snelheid allesbepalend. First mover advantage. Snelheid van productontwikkeling, snelheid van het vermarkten van producten, snelheid van het aanpassen van nieuwe producten. Niet eenmalig, maar dit moet een continu proces zijn. Je moet heel snel feedback-loopjes kunnen maken zodat je meteen weet wat de markt nodig heeft. Je moet in de huidige markt direct kunnen anticiperen. Anders mis je de boot.

Ideale wereld

Jeroen heeft Epic Agility opgericht om daadwerkelijk waarde toe te kunnen voegen bij bedrijven. Zijn overtuiging is dat de beste resultaten gehaald worden als iedereen met passie en vrijheid zijn werk doet. Hij concentreert zich hierbij op de interface tussen de klant en het bedrijf. Productportfolio staat centraal bij het bedrijf. Er moet een bepaalde drive en dynamiek ontstaan. Volgens Jeroen zijn hiervoor drie dingen noodzakelijk:

  1. Een Growth Mindset
  2. Zelforganiserende en multidisciplinaire teams met autonomie
  3. Snelle en transparante feedbackloops

“Iedereen in zo’n multidisciplinair team heeft klantcontact. We laten IT’ers meedraaien op een klantenafdeling en we laten servicemedewerkers zien hoe lastig software ontwikkelen is, bijvoorbeeld om backend-systemen aan te passen. We leren teamleden werken in een Agile omgeving in Scrum Teams met niet zozeer het product in het achterhoofd, maar de waarde. Dus niet de auto, maar de mobiliteit. Niet de zorg, maar de gezondheid. Niet de telefoon, maar de bereikbaarheid. Op deze manier wordt er gewerkt vanuit waarde, niet vanuit product of output. Een wezenlijk verschil. Het zorgt ervoor dat een bedrijf kan meebewegen of zelfs voorblijven met de markt, in plaats van zich blind te staren op een ooit verzonnen product. Die flexibiliteit is key voor bedrijven om toekomstbestendig te kunnen zijn.”

Levensmotto

Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan! 

Advies voor de klant

“Leer luisteren naar je omgeving, leer luisteren naar je klanten, leer om te veranderen. Leer om iets anders te doen dan dat je dacht dat werkte. Want het is een illusie dat je een strategie kunt ontwikkelen met een horizon van zelfs maar twee jaar. Je enige strategie kan en moet zijn dat je leert anticiperen op de werkelijkheid die voor je ligt.”

Kennismaken? Zo neem je contact op met Jeroen Molenaar

jeroen@epicagility.nl

020 737 0335