Jona Rens

Agile team coach en trainer

Agile is not enough if you don't know where you are going." Visie en focus zijn basisvoorwaarden voor een goed resultaat

Jona komt uit de theater wereld, waar in multidisciplinaire teams kort cyclisch gewerkt wordt en verbeteren op basis van feedback loops centraal staat. Met haar handelende mentaliteit maakt ze nu het verschil bij onze opdrachtgevers.

De succesfactor van een goede coach

Als externe coach ben je niet onpartijdig, maar je bent ’al’ partijdig.
Als coach maak je, dat wat liever onbesproken blijft, bespreekbaar. Bij elke beslissing, toevoeging en keuze die je als coach maakt, hoor je de vraag te stellen of deze stap echt waarde toevoegt voor de klant. Wordt mijn klant hier echt sterker van? Samen creëren we nieuwe wegen, voor nieuwe resultaten. Niet het zoveelste veranderproces, maar samen, echt gaan voor die verbetering.

Agile & Theater

Sinds 2005 werkt Jona Rens als Agile Coach in het theater aan toneel en musicalproducties. De theaterwereld is een zeer inspirerende omgeving als het gaat om Agile werken. In het maak-proces wordt namelijk letterlijk alles getest, voordat er tijd en geld wordt geïnvesteerd in het eindproduct. Pas als uit de feedback blijkt dat de gekozen richting juist is, worden de uiteindelijke kostuums en decors gemaakt. En vervolgens wordt er getoast op de première met bubbels. Het vieren van succes is een belangrijk onderdeel voor een goede teamspirit. Misschien had het eindresultaat beter kunnen zijn, maar momenteel is dit het beste product en daar heeft iedereen zijn aandeel in gehad. En dat mag gevierd worden!

Inmiddels is Jona Rens al vele jaren ook buiten de theaterwereld werkzaam. Maar de ervaringen die zij heeft opgedaan, past zij nog dagelijks toe.

Verbinding

Met de verbindende kracht en haar energie om dingen gedaan te krijgen, begeleidt Jona multidisciplinaire teams om het beste uit zichzelf en elkaar te halen. Onder tijdsdruk en binnen de bestaande budgetten. Zij zorgt ervoor dat er over de juiste zaken gecommuniceerd wordt en dat blokkades in het proces geadresseerd en opgelost worden.

Jona is door haar veelzijdige achtergrond gewend om met hele diverse mensen te werken. Ze plaatst de verschillende rollen en belangen in het juiste perspectief en creëert vanuit daar samenhang.

Agile Team coach

Jona is als Agile Team coach een echte bruggenbouwer. Ze streeft naar verbinding en verbetering. Hoe? Een voorbeeld van een typische Jona signatuur is de “amazing lunch”.

De “amazing lunch” is een formule die Jona inzet om de brug te slaan tussen de mensen op de werkvloer en het management. Zij nodigt de persoon uit waar het team de meeste afstand mee voelt. De afstand tussen teamleden belemmert vaak de voortgang van het proces. Het is belangrijk om korte lijntjes te houden binnen het team. De lunch is natuurlijk geen gewone lunch. De lunch is bedoeld om het ijs te breken, een relatie te bouwen en dichter naar elkaar te groeien. Tijdens deze lunch wordt er gevraagd hoe de uitgenodigde persoon zijn ware liefde heeft ontmoet. Totaal off-topic natuurlijk, maar het werkt zeer effectief. Stralend wordt er een persoonlijk verhaal gedeeld en biedt het genoeg stof voor een veilige en ongedwongen conversatie. Daarnaast mag deze persoon ook een lievelingsnummer toevoegen aan de ‘amazing lunch playlist’. Met als resultaat? Een mooie, gezamenlijke verzameling van nummers.

Met deze “amazing lunch”-formule heeft zij inmiddels veel succes en creëert Jona een hechte team betrokkenheid. Soms is de oplossing dichterbij dan je denkt.

Specialiteit

Jona heeft een jaar lang doorgebracht bij de cowboys in de outback van Australië. Via het natural horsemanship maakte zij voor het eerst kennis met een natuurlijke leiderschapsvorm in de omgang met paarden.

Jona heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in de coaching met paarden. Door haar eigen bijzondere ervaring, zag zij direct de toegevoegde waarde voor leiderschapstrajecten bij bedrijven. Het succes van een team of organisatie hangt in grote mate af van een gekozen leiderschapsstijl en hoe er door het team op wordt gereageerd.

Natuurlijk leiderschap

Paarden zijn heel sensitief en reageren direct op het (onbewuste) gedrag, op intenties en emoties. Een paard geeft je waardevrij een spiegel en laat je het effect van jouw intentie en jouw handelen zien. Zoals het paard reageert, zo zullen de teamleden ook reageren. De inzichten die je opdoet vanuit de interactie met het paard en de begeleiding daarvan van de coach, zorgen ervoor dat een leider kan inspireren en verbinden. Jona past deze techniek graag toe bij haar klanten, omdat zij ziet wat een verandering het teweeg brengt. Inmiddels mag zij zich gecertificeerd paarden-coach noemen. Ze heeft de volledige geaccrediteerde opleiding afgerond aan het EOC.  Jona helpt teams en individuen hiermee groeien in hun natuurlijk leiderschap.

 

Coaching met Paarden

De ideale context

Een organisatie kan alleen maar succesvol zijn als er een doel is geformuleerd. Waar wil de organisatie heen, wat is precies de ambitie? Een heldere en gedragen visie werkt als een kompas. Bij het ontbreken ervan, is een team stuurloos en gaan ze zelf zomaar een kant op. Iedereen is gebaat bij een duidelijk doel. En met een duidelijk doel voor ogen kun je ook bijsturen en zorgen dat dit doel ook bereikt wordt. Het geeft je een leidraad om succes te kunnen meten.

Advies voor de klant

Doe je voordeel met de kennis van en feedback van de werkvloer. Daar hebben ze elke dag te maken met de uitwerkingen van de gemaakte beslissingen. Kijk hoe dat in praktijk uitwerkt. Zorg dat de vloer een stem heeft. Creëer betrokkenheid en een cultuur waar mensen open en eerlijk durven te zijn.

Kom in contact met Jona Rens

jona@epicagility.nl