Paul Schlüter

Agile Team Coach en Scrum Master

Vier de successen, maar ook de failures

Met oprechte interesse maakt Paul snel contact en door zijn makkelijke sociale omgang bouwt hij bruggen. Het zorgt ervoor dat mensen zich begrepen voelen, gesteund, maar ook geconfronteerd en uitgedaagd. Ondertussen bewaakt Paul in gesprekken de rode draad en is hij in staat om met analytisch vermogen verheldering en structuur te brengen in werk – en teamprocessen. Dat doet hij zonder het individu en zijn of haar context uit het oog te verliezen

Paul Schlüter | Agile Team Coach en Scrum Master bij Epic Agility

Oprechte interesse en inlevingsvermogen

Paul houdt zich al jaren bezig met vraagstukken rondom de ontwikkeling van (jong)volwassenen. Als coach en vertrouwenspersoon biedt hij een veilige, vertrouwelijke omgeving waarin gedachten gestructureerd kunnen worden en lucht krijgen. Zo kunnen zorgen, wensen, twijfels, geluk en verdriet over werk en privé worden uitgesproken en geordend.

Datzelfde doet hij ook in zijn werk als Agile Team Coach en Scrum Master. Vanuit een Agile mindset zet Paul zijn kwaliteiten in om waarde toe te voegen op verschillende niveaus; de organisatie, het team en het individu. 

Agile Team Coach & Scrum Master

Paul werkt op basis van professionele intuïtie, inlevingsvermogen en oog voor het individu en de context. Als Agile Coach en Scrum Master helpt hij teams bij het ontwikkelen van Agile kennis en vaardigheden, het oplossen of hanteren van tegenslagen en impediments en het benutten van ongebruikte mogelijkheden. 

Specialiteit

Door de dialoog aan te gaan brengt Paul mensen in beweging. Met oprechte interesse maakt hij snel contact en door zijn makkelijke sociale omgang bouwt hij bruggen. Het zorgt ervoor dat mensen zich begrepen voelen, gesteund, maar ook geconfronteerd en uitgedaagd. Ondertussen bewaakt Paul in gesprekken de rode draad en is hij in staat om met analytisch vermogen verheldering en structuur te brengen in werk – en teamprocessen. Dat doet hij zonder het individu en zijn of haar context uit het oog te verliezen. 

Motto

‘Vier de successen, maar óók de failures.

“Ik vind dat je altijd stil moet staan bij hetgeen je hebt bereikt. Benoem het, vier het, deel het en erken ook de energie en bijdrage van anderen. Maar sta óók stil bij dat wat niet is gelukt, want alleen zo wordt er geleerd, verbeterd en geëxcelleerd. En het maakt het vieren van komende successen bovendien alleen maar krachtiger.”

Kennismaken? Zo neem je contact op met Paul Schlüter

paul@epicagility.nl

020 737 0335