State of Scrum 2017 – 2018

door | feb 9, 2018

[vc_row row_height_percent=”0″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ column_width_percent=”100″ shift_y=”0″ z_index=”0″][vc_column column_width_use_pixel=”yes” overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ column_width_pixel=”800″][vc_column_text]

The state of Scrum 2017-2018

De State of Scrum, een jaarlijks verschijnend rapport, geeft een beeld van de status van Agile werken binnen een internationale context. Het onderzoek wordt gedaan onder meer dan 2.000 personen die scrum en agile dagelijks in praktijk brengen.

De respondenten komen uit meer dan 91 verschillende landen en zijn actief in verschillende functies. Dus niet alleen binnen IT, maar ook in product development, consultancy en marketing en sales.

Waarom Scrum?

Organisaties gebruiken Scrum voornamelijk met als doel meer waarde te creëren voor de klant. Een andere belangrijke reden voor de Agile Way of Working is flexibiliteit en de mate waarin men kan reageren op veranderende omstandigheden in de markt. In onderstaande grafiek staat een opsomming van de belangrijkste redenen waarom Agile wordt gebruikt.

De gemiddelde lengte van een project is gedaald naar 11,6 weken. Het aantal projecten dat minder dan 10 weken duurde nam toe met 5%. Het aantal projecten dat langer duurt dan 11 weken daalt met ruim 9%. De verwachting is dat deze trend zich verder voor zal zetten in 2018.

Training

De meest populaire opleiding uit het hele training aanbod binnen Scrum en Agile is de opleiding tot Scrum Master. 84% van de ondervraagde respondenten zegt een CSM-certificaat te hebben behaald. Een opvallend feit uit de Verenigde Staten is dat de functie van Scrum Master inmiddels voorkomt in de lijst van bestbetaald banen. Deze lijsten worden gepubliceerd in Business Insider en USA Today. Het gaat dan vooral om mensen die op een organisatieniveau kunnen acteren en niet alleen op team niveau. Om organisaties met duizenden werknemers te kunnen transformeren zijn veel getrainde mensen nodig, dat creëert een schaarste.


Bron: State of Scrum 2017-2018

Een trend is de groei in mogelijkheden om online te certificeren. Het aantal mensen dat zich online heeft gecertificeerd is in een jaar tijd gegroeid van 32% in 2016, naar 40% in 2017. Het aantal Inhouse trainingen bleef nagenoeg gelijk, daarnaast zien we een lichte daling in het aantal training dat gegeven wordt op een locatie buiten het kantoor (o.a. open inschrijving).

Succesvol Scrum inzetten

De rol van senior management speelt een belangrijke rol in het succes van het in praktijk brengen van Scrum. Volgens de State of Scrum is het goede nieuws dat het support van het senior management niet de belangrijkste uitdaging is voor de implementatie van Scrum.

De belangrijkste uitdagingen voor het implementeren van Scrum zijn de organisatievorm en de cultuur die de implementatie bemoeilijken. Ook het loslaten van de ‘oude’ manier van werken wordt als belangrijke obstakel gezien. Support van het management vinden we pas terug op de laatste plaats in de onderstaande ranking van grootste uitdagingen bij een Scrum implementatie.

Bron: State of Scrum 2017-2018

“Scaling” scrum

Scrum is ontwikkeld om het best te werken met teams van 5 tot 10 mensen. Uit het onderzoek blijkt dat het gemiddelde team uit 7 personen bestaat.

Scrum is bewezen succesvol, maar er zijn door dit succes andere uitdagingen ontstaan. 63% van alle scrum projecten worden als succesvol aangemerkt. Door dit succes wordt de vraag naar het “upscalen” van projecten steeds vaker gehoord. Ook zien we een trend dat Scrum steeds vaker uit de IT-sfeer gaat en geïmplementeerd wordt in andere delen van de organisatie.

De grootste uitdagingen bij het implementeren van Scrum op andere plekken in de organisatie, maar ook het opschalen van Scrum bij grotere projecten zorgt voor andere uitdagingen. Vooral het vasthouden van top down manier van management vormt een struikelblok. Gelukkig zien we hierin wel een neergaande trend.

De belangrijkste spanningen die kunnen ontstaan tussen een Scrum team en een organisaties staan in het figuur hierna.

Bron: State of Scrum 2017-2018

Launching Agile

Voor het succesvol implementeren van scrum in een organisatie is support van senior management van groot belang. Voor het succes van een complete agile transitie zijn er een aantal motiverende factoren essentieel. Naast een management dat haar support heeft uitgesproken zijn er nog een aantal factoren:

  • Helder hebben van strategische en financiële doelen van de organisatie
  • Duidelijke set van business doelstellingen
  • Duidelijk gedefinieerde metrics voor het meten van succes
  • Ervoor zorgen dat de transitie zonder conflicten kan verlopen
  • Beschikbaarheid van voldoende en ervaren trainers en coaches

Een andere uitkomst van het onderzoek is dat 56% van de respondenten aangeeft dat ze verwachten dat er een agile transitie zal worden uitgerold binnen de eigen organisatie. Toch zijn er altijd factoren die een transitie tegenhouden of vertragen. De top 3 remmende factoren zijn:

  • De huidige organisatiestructuur en cultuur
  • Geen steun van het management
  • Geen support voor de teams die in een Agile transitie zitten
Frameworks

De data uit het onderzoek wijst uit dat Agile zelf nu meer flexibel aan het worden is. We zien steeds meer dat organisaties naast Scrum werken ook andere methoden gaan gebruiken. Steeds meer hybride vormen worden geïmplementeerd en dat gaat vaak op een langzamere en subtielere manier. De ondervraagden gaven aan dat er gemiddeld drie of vier methoden tegelijk worden ingezet.

Als we de data van 2015 er bij nemen zien we dat op dat moment 43% van de ondervraagden aangaven dat er alleen Scrum werd gebruikt. In 2017 zien we dat nog maar 16% van de ondervraagden dat doen. 78% geeft aan Scrum te gebruiken in combinatie met andere methoden. In een klein aantal gevallen zegt men helemaal geen gebruik te maken van Scrum (2017 6%).

Dit artikel is een samenvatting van het rapport “The state of Scrum 2017-2018”.

 

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_center” gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ width=”1/1″][vc_button radius=”btn-circle” border_width=”0″ display=”inline” top_margin=”yes” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.epicagility.nl%2Fcontact%2F||target:%20_blank|”]Ik wil meer over Scrum leren![/vc_button][vc_button radius=”btn-circle” outline=”yes” border_width=”0″ display=”inline” top_margin=”yes” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.epicagility.nl%2Ftrainingen%2F||target:%20_blank|”]Zoek een training[/vc_button][vc_separator sep_color=”accent”][uncode_block id=”54109″ inside_column=”yes”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]

Geschreven door

Jeroen Molenaar