De wereld verandert in een bizar tempo. Robots nemen steeds meer taken van mensen over, start-ups vegen gerenommeerde bedrijven van de kaart en mensen zijn op zoek naar hun rol in dit alles.

Het is helder dat organisaties zich moeten aanpassen aan deze ontwikkelingen omdat de huidige structuur, cultuur en processen niet meer toereikend zijn.


Alleen het bestaande optimaliseren is dus niet meer de oplossing. Het is daarom niet vreemd om te zien dat bedrijven massaal op Agile inzetten. Agile werken biedt namelijk een mogelijkheid om de dienstverlening te versnellen, de kwaliteit enorm te verbeteren en daarbij het werk weer/nog leuker te maken!

Epic Agility heeft de visie dat een wendbare, innovatieve en verbeterende organisatie moet starten met de borging van de transformatie of verandering. De start van deze verandering ligt bij het borgen van de rol van Agile Coach in de organisatie. Vergelijk het met een hockeyteam; waarom hebben zij een permanente coach? Zij willen winnen en zijn elke dag bezig met verbetering. Dit is dan ook de purpose van Epic Agility: de werkende wereld elke dag een beetje beter maken! 

Onze visie:

Wij helpen transformeren omdat wij geloven dat je de beste resultaten haalt als iedereen met passie en vrijheid werkt. Je krijgt focus op ondernemerschap, zelforganisatie en resultaat gedreven experimenteren. Jouw klant staat centraal en medewerkers ervaren passie, autonomie, trots en verbinding.

Het is jouw werkwijze, wij helpen versnellen!

Bij Agile en Scrum hoor je vaak ‘het bij elkaar brengen van business en IT’. Onze visie; Ondernemende Agile teams zijn samengesteld uit business en IT teamleden die op basis van gelijkwaardigheid met elkaar samenwerken. Zo creëer je ‘kleine bedrijfjes’ in de organisatie waar intern ondernemerschap de boventoon voert.

Met interdisciplinaire teams, T-shaped teamleden en geen functies maar rollen kunnen wij u helpen om de organisatie effectiever en wendbaarder maken.

Agile of Scrum mogen wat ons betreft nooit een dogmatische religie worden, wij geloven wel dat ze bijdragen om effectiever en wendbaarder te worden.

Hoe zorg je bij het neerzetten van een nieuwe bedrijfscultuur, -structuur en manier van werken voor de borging van deze verandering? Een succesvolle transformatie naar een wendbare organisatie begint bij het neerzetten van de basis voor de borging van de verandering; een interne Agile Coach. Een hockeyteam heeft een permanente coach om het team te helpen richting de overwinning. Waarom hebben bedrijven coaching niet intern ingericht om hun teams te blijven helpen winnen? 
De transformatie start bij het formuleren van heldere en begrijpelijke cultuurwaarden die het fundament vormen waarop de organisatie steunt. Geen scheiding tussen IT en Business, maar samen met een gemeenschappelijke “purpose” gericht op (klant)waarde. De Agile Coach heeft hierin een belangrijke rol als cultuurdrager van de nieuwe organisatie en als katalysator van de verandering.